Podkarpacka sieć regionalna trafi pod młotek lub przejmie ją województwo

Aktualizacja 11.10.2023

Ciekawa sytuacja z postępowaniem na wycenę składników majątku sieci RSS na Podkarpaciu. Początkowo Urząd Marszałkowski zdecydował się zwiększyć kwotę, jaka zamerza przeznaczyć na zamówienie, tj. do ceny zaproponowanej przez Innergo Systems (4 243 500 zł). Potem jednak ocenił, że firma ta wniosła wadium (70 tys. zł) w sposób nieprawidłowy nie pozwalający zamawiającemu zatrzymać tej kwoty. W związku z tym zdecydował się unieważnić postępowanie. 

Innergo Systems od decyzji tej się jednak odwołało, co Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego uwzględnił i zamierza jeszcze raz dokonać oceny ofert, także tej złożonej przez Innergo Systems.. 

---

Aktualizacja 12.09.2023

Cztery podmioty złożyły oferty w postępowaniu na badanie stanu faktycznego składników majątkowych i ich wycenę oraz przeprowadzenie kontroli okresowej stanu tech. infrastruktury i urządzeń Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Woj. Podkarpackiego. Każda z ofert opiewa jednak na znacznie wyższą kwotę niż na ten cel przewidziało województwo. To bowiem zakładało, że wyda na to 3 mln zł.

Tymczasem oferta z najniższą ceną złożona przez  spółkę Innergo Systems z Warszawy opiewa na 4 243 500 zł.

Pozostałe trzy oferty złożyły: 

Fibrain w konsorcjum z Kancelarią Radcy Prawnego Krzysztof Byjoś na kwotę 7 153 496 zł

RBS Media z Mielca na kwotę 7 151 195 zł 

Spółka Grupa E z Tych na kwotę 10 332 000 zł

---

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił postępowanie na  „badanie stanu faktycznego składników majątkowych i ich wycenę oraz przeprowadzenie kontroli okresowej stanu tech. infrastruktury i urządzeń Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Woj. Podkarpackiego".

Ma to związek z tym, że województwu kończy się w tym roku umowa na operowanie infrastruktury ze spółką Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) związaną z Hawe, na zarządzie której ciążą zarzuty prokuratorskie. Okres operowania w dotychczasowym modelu zarządzania podkarpacką siecią upływa 31.12.2023 r.

Teraz województwo podkarpackie – jak wynika z dokumentów postępowania – rozważa sprzedaż sieci regionalnej po zakończeniu bieżącego okresu operowania lub przekazanie jej do operowania przez spółkę celową, którą utworzyłoby województwo podkarpackie przejmując obowiązki zarządzania RSS. 

Trudno się było spodziewać, by województwo chciało przedłużać umowę z ORSS, której wiarygodność w obliczu wielu postępowań sądowych i znanych kłopotów finansowych Hawe jest bardzo niska. 

Zadaniem podmiotu, któremu zostanie zlecone badanie stanu sieci i jej wyceny, będzie m.in. przeprowadzenie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego infrastruktury i urządzeń sieci regionalnej na Podkarpaciu, wykonanie badania stanu faktycznego tj. spisu z natury, składników majątkowych sieci sporządzonego w wyniku bezpośrednich obserwacji i pomiarów, w tym weryfikacja stanu technicznego obiektów i urządzeń w sieci pasywnej i aktywnej.

ORSS na Podkarpaciu, tak jak i przed laty na Warmii Mazurach, zdecydował się na zdemontowanie urządzeń aktywnych, by obniżyć koszty działania. Te znajdują się w magazynie w Dębicy i dlatego zadaniem wykonawcy będzie też najem pomieszczeń na potrzeby magazynowania urządzeń sieci na Podkarpaciu w szczególności: routerów, akumulatorów, stacji zasilających zdemontowanych z szaf warstwy sieci dystrybucyjnej. 

Jak tłumaczą ORSS i województwo, brak popytu na usługi transmisyjne doprowadził do wyłączenia urządzeń transmisyjnych oraz częściowo do demontażu urządzeń z węzłów dystrybucyjnych w celu ograniczenia kosztów działalności operacyjnej i energia elektryczna została wyłączona we wszystkich węzłach sieci, a sprzęt aktywny (routery), siłownie i akumulatory zostały zdemontowane z węzłów dystrybucyjnych, zabezpieczone i zdeponowane w magazynie. 

Obecnie podkarpacka sieć pracuje w modelu pasywnym.

Ostatnim zadaniem wybranego wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji technicznej, formalno-prawnej oraz ekonomicznej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia sprzedaży sieci lub przekazanie jej spółce celowej. 

Kryteriami wyboru wykonawcy są cena (waga 60) i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (waga 40).

Zainteresowani mogą składać oferty do 25 sierpnia. 

ORSS  na obecną chwilę posiada ok. 116 aktywnych umów dla hurtowych usług pasywnych, w ramach których świadczone są usługi:

  • dzierżawa kanalizacji kablowej – ok. 90 usług o łącznym zakresie 600 km sieci,
  • dzierżawa ciemnych włókien – ok. 106 usług o łącznym zakresie 952 km włókna,
  • kolokacja (dzierżawa miejsca w szafie) – ok. 43 usługi o łącznym zakresie 51U.

W ramach 198 relacji tworzących całą sieć regionalną na Podkarpaciu w ok. 108 relacjach świadczone są usługi pasywne. Na 203 węzły w całej sieci (14 szkieletowych i 189 dystrybucyjnych), klienci podłączeni są do 74 węzłów – zwykle w poszczególnych węzłach jest po jednym operatorze lokalnym. W 43 węzłach sieci  świadczone są usługi kolokacji w postaci dzierżawy miejsca w szafie o łącznym zakresie 51U, głównie dla przełącznic światłowodowych w związku z realizacją usług dzierżawy ciemnych włókien.

Podkarpacka sieć ma wybudowane dwa punkty styku z sąsiednimi województwami – świętokrzyskim i lubelskim. Obecnie pomiędzy tymi sieciami nie ma połączeń optycznych, co wynika z braku zapotrzebowania na transfer danych pomiędzy województwami.

Największym klientem podkarpackiej RSS jest Voice Net, który w województwie tym realizuje kilka projektów 1.1 POPC.  Ma on podpisaną 10-letnią umowę IRU na korzystanie z około 500 km kanalizacji, a także dzierżawi włókna. Operator ten nie jest jednak zainteresowany kupnem podkarpackiej RSS.