Podlaska RSS w 2021 r. na deficycie

88,4 mln zł deficytu zakłada przyjęty przez radnych sejmiku województwa podlaskiego budżet na 2021 r. Dochody mają wynieść 545,8 mln zł, wydatki 634,3 mln zł.

Swój udział w tej dziurze budżetowej będą miały wydatki ponoszone na utrzymanie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej na Podlasiu.

Województwo zakłada, że przychody podlaskiej RSS w tym roku wyniosą 1,48 mln zł, a wydatki na jej utrzymanie ponad 3,3 mln zł.  Zdecydowanie największą pozycje po stronie wydatków, bo w kwocie  ponad 2 mln zł, stanowią opłaty na rzecz innych jednostek samorządowych (np. ponoszone opłaty na umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych w pasch drogowych czy podatki z tego tytułu). Można więc powiedzieć, że w ten sposób Urząd Marszałkowski na Podlasiu dofinansowuje lokalne samorządy.

Zwraca uwagę to, że planowane przychody podlaskiej RSS będą znacznie niższe niż RSS w woj. świętokrzyskim (5,4 mln zł), gdzie województwo już nie będzie dopłacać do tamtej sieci. Świadczy to o znacznie wyższym wykorzystywaniu świętokrzyskiej RSS przez operatorów. To efekt m.in. tego, że w woj. świętokrzyskim głównym klientem RSS wydaje się być Nexera, która w dużej mierze bazuje na zasobach tamtejszej RSS. Na Podlasiu projekty 1.1 POPC realizują lokalni operatorzy, którzy najwidoczniej wolą bazować na swych zasobach. 

Powstała w województwie podlaskim sieć regionalna ma 1873 km długości i składa się z ośmiu węzłów szkieletowymi w: Białymstoku, Grajewie, Hajnówce, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach i Wysokiem Mazowieckiem oraz warstwy dystrybucyjnej ze 173 węzłami na terenie województwa.