Podlaska sieć wojewódzka z ponad 2-milionowym deficytem w 2023 r.

Urząd Marszałkowski Województwo Podlaskiego, który jest operatorem Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego (podlaskiej RSS), zakłada w budżecie na 2023 r., że infrastruktura telekomunikacyjna wygeneruje przychody w wysokości 2 mln zł, a więc trochę więcej niż zakładał plan na 2022 r.  (1,84 mln zł), choć nie wiadomo, w jakim stopniu został on wykonany.

Nie zrównoważy to jednak jeszcze wydatków, jakie na infrastukturę telekomunikacyjną ponosi woj. podlaskie. Te bowiem są szacowanie w 2023  r. na ponad 4,2 mln zł, tj. nieco mniej niż rok wcześniej (4,4 mln zł). Największe koszty z utrzymaniem wojewódzkiej sieci regionalnej generują opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasach dróg zarządzanych przez JST, czynsze za wynajem pomieszczeń, w których zlokalizowane są węzły SSPW), bo sięgają aż blisko 1,8 mln zl. Spory wydatek to koszty energii, bo szacowane są one w tym oku na 1 mln zl.