REKLAMA

Podlaski Sejmik o stawkach za zajęcie pasa drogowego

Sejmik województwa podlaskiego podczas ostatniej sesji przyjął stanowisko w sprawie zmian w ustawie dotyczącej zmniejszenia stawek dla za zajęcie dróg przez sieci telekomunikacyjne.

Jednym z punktów obrad było przyjęcie Stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie uchylenia art. 40f. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych ustaw

Jak wyjaśniał wicemarszałek województwa Stanisław Derehajło, jest w tej chwili procedowana ustawa o zmniejszenie stawki za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych. Województwo podlaskie jest nią zainteresowane ze względu na podlaską sieć szerokopasmową (RSS woj. podlaskiego). Niestety, jak zauważono podczas obrad Sejmiku w dokumencie nie zawarto zniżki dla instalacji już wybudowanych, czyli m.in. dla istniejącej sieci szerokopasmowej na Podlasiu.

– Sejmik Województwa Podlaskiego, zaniepokojony projektowanymi zmianami, wyraża stanowisko o konieczności usunięcia art. 2 pkt 5) z projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, uchylającego art. 40f. ustawy o drogach publicznych. Przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy w projektowanym kształcie stać będzie bowiem w sprzeczności z jednym z głównych założeń zmiany, tj. obniżeniem kosztów eksploatacji sieci telekomunikacyjnych – podkreślił podlaski Sejmik w swym stanowiska.

REKLAMA