Pojemność hiperskalowalnych centrów danych podwaja się co 4 lata

Liczba dużych centrów danych obsługiwanych przez dostawców hiperskalowych wzrosła do 992 na koniec 2023 r., a na początku 2024 r. przekroczyła tysiąc, pokazują dane Synergy Research Group. Podwojenie całkowitej pojemności hiperskalowych data centers zajęło zaledwie cztery lata w związku z szybkim wzrostem liczby obiektów i ich średniej wydajności.

Dane Synergy pokazują, że Stany Zjednoczone nadal odpowiadają za 51 proc. światowej mocy obliczeniowej mierzonej MW krytycznych obciążeń IT, przy czym Europa i Chiny mają po około jednej trzeciej udziałów.

Analitycy Synergy prognozują, że w ciągu najbliższych 4 lat łączna wydajność hiperskalowych centrów danych ponownie podwoi się. Chociaż każdego roku do sieci zostanie podłączonych około 120–130 dodatkowych hiperskalowych centrów danych, to ogólny wzrost wydajności data centers będzie w coraz większym stopniu napędzany jeszcze większą skalą nowo uruchamianych centrów danych, co wynika z zastosowań technologii generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).

Badanie Synergy opiera się na analizie powierzchni centrów danych 19 największych na świecie firm świadczących usługi chmurowe i internetowe, w tym największych operatorów usług SaaS, IaaS, PaaS, wyszukiwania, sieci społecznościowych, e-commerce i gier.

Firmy posiadające najszerszy zasięg swoich centrów danych to czołowi dostawcy usług chmurowych: Amazon, Microsoft i Google. Oprócz ich obecności na swoim rodzimym rynku amerykańskim, każdy z hiperskalerów posiada także centra danych w wielu innych krajach na całym świecie. Łącznie trzej amerykańscy giganci odpowiadają obecnie za 60 proc. całkowitej wydajności hiperskalowych centrów danych. Za nimi w rankingu plasują się Meta/Facebook, Alibaba, Tencent, Apple, ByteDance, a za nimi inni, mniejsi operatorzy hiperskalowi.

Prognozy Synergy dotyczące rynku hiperskalowalnych data centers opierają się w dużej mierze na śledzeniu planów budowy przyszłych centrów danych przez operatorów hiperskalowych. Baza przyszłych hiperskalowych centrów danych firmy Synergy obejmuje obecnie 440 obiektów, które znajdują się na różnych etapach planowania, rozbudowy i wyposażenia.

 

 
(źr. Synergy Research Group)