AKCJA SPOŁECZNA

Polacy wierzą w moc internetu

Ponad połowa polskich internautów nie wyobraża sobie funkcjonowania w życiu prywatnym bez internetu, 58 proc. spodziewa się, że sieć stworzy możliwości łatwiejszego uzyskania przychodu w perspektywie kolejnych trzydziestu lat – wynika z badania przeprowadzonego przez Cisco z okazji 30-lecia powstania usługi internetowej World Wide Web.

Badanie miało na celu z jednej strony prezentację najczęstszych sposobów wykorzystywania najpopularniejszej usługi sieciowej na świecie jaką jest WWW, a z drugiej poznanie opinii internautów na temat przyszłości internetu.

Zdaniem 57 proc. respondentów w Polsce możliwość kontaktu z ludźmi niezależnie od dzielącej ich odległości jest najbardziej pozytywnym zjawiskiem, do którego przyczynił się internet. Największe szanse dla przyszłych generacji polscy ankietowani upatrują w lepszym dostępie do edukacji (76 proc. odpowiedzi) oraz służby zdrowia (71 proc. odpowiedzi). Ponad 40 proc. badanych z Polski twierdzi, że internet przyczyni się do wyrównania różnic społecznych, a także będzie stanowił platformę dla zmian społeczno-politycznych. 53 proc. uczestników badania zwraca uwagę na fakt, że internet ułatwia życie.

W badaniu „30 lat www” wzięło udział 11 tys. respondentów z 13 krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), w tym tysiąc osób z Polski w każdym przedziale wiekowym.