REKLAMA

Policja lubuska wydzierżawi łącza ETH L2 od Orange

Orange Polska jako jedyny operator złożył ofertę w przetargu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na dzierżawę na okres 3 lat łączy transmisji danych Ethernet (ETH) L2 na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego. Oferta ta została przyjęta.

Partnerem działu jest:

Zamówienie było podzielone na dwie części (dzierżawa łączy ETH L2 dla węzła KWP Gorzów Wielkopolski oraz dla węzła KMP Zielona Góra). Całkowita końcowa wartość umowy dot. cz. 1 wyniosła 2,974 mln zł (bez VAT) i 2,524 mln zł (bez VAT) w przypadku cz. 2.

Przy ocenie ofert pod uwagę brane były dwa kryteria: cena (waga 60) oraz technologia łącza (waga 40).