REKLAMA

Politico: 5G źle wpływa na cele klimatyczne Francji

Wdrożenie 5G we Francji prawdopodobnie zwiększy emisje gazów cieplarnianych w ciągu następnej dekady - stwierdziła francuska Wysoka Rada ds. Klimatu.

- Wdrożenie 5G może spowodować emisję od 2,7 mln do 6,7 mln ton ekwiwalentu CO₂ w 2030 r. To znaczny wzrost w porównaniu z aktualnym wpływem na środowisko sektora technologicznego (ok. 15 mln ton ekwiwalentu CO₂ w 2020 r.) – stwierdziła Rada w raporcie przygotowanym na zlecenie francuskiego Senatu.

Według raportu Wysokiej Rady ds. Klimatu, wzrost emisji gazów cieplarnianych będzie spowodowany produkcją nowych urządzeń elektronicznych kompatybilnych z 5G, takich jak smartfony oraz budową nowych sieci telekomunikacyjnych i centrów danych. Wprowadzenie 5G doprowadzi również do zwiększenia produkcji i zużycia energii elektrycznej.

Aby ograniczyć wpływ na środowisko, niezależny organ zaleca ustanowienie europejskich norm zużycia energii w fazie użytkowania urządzeń elektronicznych i infrastruktury. W ocenie rady, na poziomie krajowym krajowy regulator telekomunikacyjny Arcep mógłby wyznaczać cele operatorom.

Raport Wysokiej Rady ds. Klimatu