REKLAMA

Polkomtel przegrał z UOKiK w Sądzie Apelacyjnym w sprawie kar z 2019 r.

Sąd Apelacyjny utrzymał kary nałożone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Polkomtel, operatora sieci Plus, za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Łączna wartość tych kar to blisko 39,5 mln zł – poinformował UOKiK na Twitterze.

Kary nałożono decyzją z końca kwietnia 2019 r., bo zdaniem UOKiK operator „bezprawnie pobierał opłaty wykraczające poza kwotę abonamentu za dziewięć automatycznie aktywowanych usług, np. „Czasoumilacz”, „Serwis wyświetlacza”, czy „Gdzie Jest Bliski”. Za każdą aktywowaną usługę kara została nałożona osobno. Ich wysokość wynosi od 704,6 tys. zł (za aktywację usługi „Bezpieczny Internet”) do niemal 9,2 mln zł (za aktywację usługi „Czasoumilacz”). Łączna wartość to niemal 39,5 mln zł.

Polkomtel najpierw odwołał się od Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. SOKiK wyrokiem z 26 maja 2021 r. utrzymał decyzję UOKiK. Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółki i wyrokiem z 8 listopada 2022 r. także utrzymał decyzję. Operator może jeszcze składać skargę kasacyjną, ale decyzja jest już prawomocna.

Zgodnie z decyzją UOKiK, klienci którym naliczono opłaty za automatycznie uruchomione, usługi mogą dochodzić ich zwrotu w sądzie.

Prawomocne decyzje Prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące. Nie musi on w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego. Konsumenci mogą się powołać na prawomocną decyzję Prezesa UOKiK, gdy będą chcieli dochodzić swoich praw w sądzie – stwierdzono w decyzji z kwietnia 2019 r.