Polkomtel przejmuje Midasa

Polkomtel odkupił od swojego właściciela 66 proc. akcji Midasa – spółki konsolidującej aktywa częstotliwościowe grupy – i ogłosił do inwestorów wezwanie sprzedaży pozostałych 34 proc. akcji, znajdujących się w wolnym obrocie giełdowym.

Polkomtel rozliczył przejęcie spółki Litenite, będącej bezpośrednio udziałowcem Midasa, za 1 euro z uwzględnieniem poziomu zobowiązań tej spółki (788 mln zł). Akcjonariuszom Midasa zaś Polkomtel proponuje w wezwaniu 0,81 zł za akcję – kwotę analogiczną, co zapłacona za Litenite. To oznacza, że w przypadku pełnej realizacji wezwania będzie musiał zapłacić 407 mln zł. Cały Midas zaś wart jest 1,2 mld zł.

Pośrednie nabycie akcji Midasa przez spółkę stanowi długoterminową inwestycję grupy kapitałowej spółki mającą strategiczny charakter. Planowane jest kontynuowanie współpracy grupy kapitałowej Midas oraz grupy kapitałowej spółki, jak też włączenie grupy kapitałowej Midas w struktury organizacyjne grupy kapitałowej spółki. Może to skutkować osiągnięciem dodatkowych synergii, przełoży się też na zwiększenie transparentności struktury własności grupy kapitałowej spółki – stanowi standardowa formułka Cyfrowego Polsatu, jaką spółki zazwyczaj publikują w takich sytuacjach.

W praktyce Cyfrowy Polsat przekieruje część swoich środków do właściciela, będzie rozpoznawała pełnię kosztów i wartości aktywów grupy Midasa. Ponieważ należy do niej Sferia, która ma prawo dysponowania blokiem 2 x 5 MHz w paśmie 800 MHz, to wartość tych aktywów jest niebagatelna. Poza pasmem 800 MHz Midas kontroluje zasoby radiowe także w pasmach: 900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz.

Pytanie, jak na powyższą ofertę zareagują akcjonariusze Midasa, i czy uznają ją za godziwą. Z drugiej zaś strony – czy Polkomtel będzie skłonny do jakichś z nimi negocjacji cenowych. Realizacja wezwania może oznaczać wycofanie spółki z giełdy, a w przyszłości formalne połączenie z Polkomtelem.

Cyfrowy Polsat od kilku lat powoli porządkuje i konsoliduje grupę. Midas kolejno łączył i wchłaniał swoje spółki zależne (Centernet, Mobyland), w ubiegłym roku zaś przejął pełną kontrolę nad Sferią. Teraz ma go przejąć Polkomtel.