Polkomtel zapewni usługi GSM dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w wyniku postępowania przetargowego na świadczenie przez okres 2 lat usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń GSM na potrzeby centrali PAŻP w Warszawie oraz trzynastu ośrodków terenowych, na operatora wybrała Polkomtela, który złożył ofertę z ceną 1,969 mln zł brutto. Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 2,302 mln zł (bez VAT).

Drugim operatorem biorącym udział w przetargu był T-Mobile Polska z ofertą 2,471 mln zł brutto. Głównym kryterium udzielenia zamówienia była cena (waga 60). Pozostałe trzy jakościowe kryteria dotyczyły oferowanych pakietów danych: na karcie głosowej i w roamingu na terenie UE na karcie głosowej (waga po 15 każdy) oraz na karcie do bezprzewodowego internetu (waga 10).

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić łączność: głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS), transmisję danych oraz dostęp do zasobów internetu.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

  • dostawę i aktywację 1950 szt. kart SIM,
  • do 5 usług masowej wysyłki komunikatów tekstowych,
  • do 100 usług nagrywania rozmów,
  • dostarczenie urządzeń GSM (aparatów telefonicznych, smartfonów, modemów, routerów, tabletów, notebooków zapewniających dostęp do internetu w technologiach: GPRS, EDGE, UMTS, LTE, HSPA+, HSPA+DC, 4G LTE i nowszych).