REKLAMA

Polkomtel zapewni usługi GSM dla UM Krakowa

Urząd Miasta Krakowa w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu udzielił zamówienia Polkomtelowi, który jako jedyny operator złożył ofertę. Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 4,833 mln zł (bez VAT).

Zamówienie obejmuje również dostawę aparatów telefonicznych oraz modemów, routerów i tabletów.

Głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert była cena (waga 57).