AKCJA SPOŁECZNA

Polkomtel zerwał umowę z Huawei

Aktualizacja 29.11.2019 g. 22.00

Huawei przekazał wybranym mediom oświadczenie w sprawie kontraktu z Polkomtelem. Jego treść publikujemy za GSMonline.pl:

Huawei potwierdza, że otrzymał od Polkomtel sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Spółka Huawei jest zaskoczona taką decyzją partnera, zważywszy na bardzo zaawansowane stadium projektu informatycznego, którego dotyczy umowa, oraz na długoterminową i wieloobszarową współpracę Huawei z podmiotami z Grupy Polsat. 

Huawei pragnie również podkreślić, że przedłużenie harmonogramu projektu, które zostało wspólnie uzgodnione przez strony, spowodowane było przede wszystkim znaczącym poszerzeniem zakresu prac. Huawei wyraża swoją gotowość i determinację do znalezienia pozytywnego rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu ukończenia projektu, przy użyciu otwartej i transparentnej komunikacji.

----------------

Cyfrowy Polsat poinformował oficjalnie, że Polkomtel, operator sieci Plus, odstąpił od zawartej w czerwcu 2016 roku umowy z Huawei Polska. Oddział chińskiego koncernu miał wdrożyć dla telekomu nowy system informatyczny BES oraz odpowiadać za jego wsparcie i rozwój. System miał być wykorzystywany jako zintegrowany system sprzedaży, do obsługi klienta oraz rozliczeń produktów i usług. Operator od jego wdrożenia uzależniał m.in. wprowadzenie podwyżek usług.

Decyzja Polkomtelu wynika między innymi z faktu, iż pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie projektu w ciągu 18 miesięcy, a obecnie mija już 41 miesiąc od momentu podpisania umowy. Termin wdrożenia nie został dotrzymany, pomimo podpisania aneksu przedłużającego – wyjaśnia operator.

Dodano, że Polkomtel przekazał Huawei, że zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi z odstąpienia od umowy i przekazać informacje na temat rozliczeń związanych ze zwrotem wzajemnie spełnionych świadczeń (w tym żądanie zwrotu zapłaconego wynagrodzenia). Poinformował też byłego już kontrahenta, że „niespełnienie powyższych roszczeń spowoduje uruchomienie procedury zrealizowania gwarancji bankowej oraz procedur dochodzenia zapłaty należności”.

Według nieoficjalnych informacji, umowa Cyfrowego Polsatu z Huawei była warta ok. 600 mln zł, przy czym na początku współpracy koszt nowego systemu szacowano na 300 mln zł.

Podwykonawcą  Huawei w projekcie była Asseco Poland, które odpowiadało m.in. za transformację systemów legacy i migrację danych do nowego środowiska. Wartość zakres  prac, za które miało odpowiadać Asseco szacowana było początkowo na  około 30 mln zł.