REKLAMA

Połowa firm przenacza co najmniej 15 proc. budżetu IT na chmurę

Połowa firm inwestuje ponad 15 proc. budżetu IT w rozwiązania chmurowe, a wśród nich już co piąta nawet 25 proc. – wynika z raportu „Cloud Security” opublikowanego przez firmę CloudPassage.

Do najważniejszych, wymienianych przez połowę firm, zalet tej technologii, należy dostępność. Na drugim miejscu znajduje się obniżenie kosztów, co dostrzega 41 proc. przedsiębiorców. Dla 36 proc. przedsiębiorców ważna jest również skalowalność rozwiązania, która pozwala dostosować produkt do potrzeb danej firmy.

Najczęściej gromadzone dane w chmurze pochodzą ze skrzynek e-mail – z takiego rozwiązania korzysta już 44 proc. przedsiębiorstw. Co trzecia firma gromadzi dane o klientach, takie jak nazwiska i dane kontaktowe, a także informacje marketingowe i sprzedażowe. Dane pracownicze i płacowe zbiera 30 proc. przedsiębiorców. Rzadziej natomiast w chmurze gromadzi się dane dotyczące własności intelektualnej – robi tak zaledwie 18 proc. firm.

W związku z tym, że chmura gromadzi coraz więcej zasobów, wydatki na nią również się zwiększają. Ponad jedna trzecia organizacji (38 proc.) przeznacza na ten cel do 15 proc. całkowitych inwestycji w infrastrukturę IT, ale już co piąta nawet 25 proc.

Nie sprawia to jednak, że firmy mniej martwią się o kwestie bezpieczeństwa. Te obawy zamiast spadać, rosną. Ogólne kwestie bezpieczeństwa martwią aż 53 proc. przedsiębiorców w porównaniu do 45 proc. w ubiegłorocznej edycji raportu „Cloud Security”. Wzrosły również obawy związane z kwestiami prawnymi i regulacyjnymi (42 proc. w porównaniu do 29 proc.). Nieco mniej martwi natomiast przedsiębiorców kwestia utraty danych – 40 proc. w porównaniu do 41 proc. w ubiegłorocznej edycji.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2200 specjalistów pracujących w USA.