Polska cyberarmia coraz bliżej

Pułkownik Karol Molenda, który specjalizuje się między innymi w informatyce śledczej i bezpieczeństwie teleinformatycznym, został pełnomocnikiem ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (WOC) w Wojsku Polskim.

O planach Ministerstwa Obrony w tym zakresie mówił dziś podczas konferencji  „Cyber.mil.pl – Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej” w Warszawie, szef resortu Mariusz Błaszczak.

– W 2018 roku powołałem zespół, którego głównym zadaniem było opracowanie koncepcji dalszego rozwoju Sił Zbrojnych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dziś jest konkretny „cyberplan” pod nazwą cyber.mil.pl – powiedział Mariusz Błaszczak.

Do końca czerwca 2019 roku pełnomocnik ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przedstawi ministrowi obrony narodowej harmonogram formowania WOC oraz rekomendacje w zakresie rozwoju obszaru cyberbezpieczeństwa w resorcie obrony narodowej.