REKLAMA

Polska spadła o trzy pozycje w rankingu Huawei

Polska spadła o trzy miejsca z 36 na 39 miejsce wśród 79 państw w globalnym rankingu badającym wpływu ICT na PKB Huawei Global Connectivity Index 2020 w porównaniu do zestawienia rok wcześniej, choć utrzymała swój zeszłoroczny wynik na poziomie 51 punktów. 

Siódmy już raport Global Connectivity Index podkreśla przede wszystkim, że gospodarki cyfrowe są bardziej odporne na pandemię. Zdaniem autorów raportu gospodarki o wyższej dojrzałości cyfrowej mogą złagodzić negatywny wpływ pandemii na PKB per capita nawet o 50 proc.

Według najnowszego raportu, Polska utrzymała swój zeszłoroczny wyniki na poziomie 51 punktów, co daje jej 39 miejsce na 79 badanych krajów. Kluczowe dla dalszego rozwoju cyfryzacji będą inwestycje w łącz szerokopasmowe, technologie chmurowe oraz rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy. Analitycy dostrzegają ponadto polski potencjał w zakresie wypracowania nowych modeli biznesowych, w obszarze programowania i rozwoju technologii sztucznej inteligencji.

Polska utrzymała najwyższy możliwy wynik w zakresie mobilnego internetu szerokopasmowego i przez ostatni rok wykazała poprawę zarówno w obszarze nasycenia rynku smartfonami, jak i w dostępie do komputerów stacjonarnych i laptopów na gospodarstwo domowe. W innych kategoriach Polska plasuje się ze swoimi z wynikami powyżej średniej globalnej.

Na czele zestawienia znalazły się USA (87 punktów), Singapur (81) i Szwajcaria (81). Ostatnie miejsca okupują Etiopia (23) i Tanzania (25).

Kluczowym wnioskiem w najnowszej edycji raportu GCI jest, że kraje, które dopiero rozpoczynają proces cyfryzacji poczyniły w ostatnim znaczne postępy w zakresie łączności szerokopasmowej. Średnia penetracja mobilnych łączy szerokopasmowych wzrosła u nich ponad 2,5-krotnie, liczba abonamentów sieci 4G wzrosła z 1 proc. do 19 proc., a mobilne łącza szerokopasmowe stały się o 25 proc.  bardziej przystępne cenowo.

Tegoroczny raport pokazuje, że państwa, które przyspieszyły wydatki na cyfryzację zaliczyły wzrost w innych obszarach gospodarki. Wydatki na e-commerce wzrosły prawie dwukrotnie od 2014 r. do ponad 2 tys. dolarów na osobę. Wymuszone przez pandemie cyfrowe inwestycji sprawiły, że niektóre kraje zwiększyły swój wynik GCI nawet o 17 proc.  i zdołały podnieść PKB o 22 proc. więcej niż inny uczestnicy raportu.

Global Connectivity Index ocenia kraje według 40 wskaźników, które mają odzwierciedlać wpływ ICT na gospodarkę danego państwa, konkurencyjność cyfrową i przyszły wzrost.