Polska wygrała spór z akcjonariuszami Sferii

– Nie doszło do wywłaszczenia Juvel LTD i Bithell Holdings LTD – orzekł Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy w Paryżu w sporze między akcjonariuszami Sferii, a Skarbem Państwa. Ogłoszenie wyroku było kilkukrotnie przekładane.

Wieloletni spór z akcjonariuszami Sferii zakończył się wygraną Rzeczypospolitej Polskiej – Ministra Cyfryzacji, reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiejstwierdził resort cyfryzacji w komunikacie. Ministerstwo poinformowało, że wyrok został wydany 26 lutego.

Spółki Juvel LTD i Bithell Holdings LTD kontroluje Zygmunt Solorz. Spółki są właścicielem 49 proc. akcji Sferii. W 2011 r. wniosły one sprawę do arbitrażu w Paryżu twierdząc, że w wyniku państwowych urzędników Sferia nie mogła korzystać z przyznanego jej bloku pasma w zakresie 850 MHz. Wartość sporu wynosiła ponad 475 mln dolarów. W lipcu 2013 r. resort administracji i cyfryzacji zawarł ugodę z akcjonariuszami Sferii i przyznał spółce na trzy lata 2x5 MHz pasma w zakresie 800 MHz.

Ugoda miała zakończyć spór. Zgodnie z wydaną 27 grudnia 2013 r. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej decyzją rezerwacyjną, Sferia nie mogła od razu uruchomić usług. Musiała czekać na rozstrzygnięcie aukcji 800 MHz, ale nie dłużej niż do 1 października 2014 roku. We wrześniu 2014 roku UKE zmieniło decyzję rezerwacyjną Sferii i przesunęło termin uruchomienia sieci na 1 stycznia 2015 roku. – W związku z tym, że częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej na dzień dzisiejszy nie zostały rozdysponowane, a prezes UKE ma obowiązek wspierania leżącej w interesie społecznym równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym przedmiotowy termin należało zaktualizować – napisał wówczas w uzasadnieniu regulator.

Rezerwacja była ważna do 31 grudnia 2018 r. Sferia, która dziś jest częścią grupy Cyfrowego Polsatu wystąpiła o jej przedłużenie. Regulator ustalił cenę za jej przedłużenie na poziomie 1,7 mld zł. Sferia odebrała rezerwację, ale nie zapłaciła za nią. Odwołała się i teraz trwa dalsze postępowanie.

Już po udostępnieniu Sferii pasma 800 MHz akcjonariusze spółki rozpoczęli arbitraż, który zakończył się wyrokiem z 26 lutego.

Jak informuje serwis RPKOM.pl, akcjonariusze Sferii nie wykluczają zaskarżenia wyroku trybunału do sądu powszechnego w Paryżu. Nie wiadomo jednak, czy to nastąpi.