Polskie firmy nie boją się, że chmura zredukuje etaty

Do końca tego roku wartość polskiego rynku usług związanych z cloud computingiem ma przekroczyć 800 mln dol. W porównaniu do 689,3 mln dol w 2017 r. jest to wzrost aż o 16 proc. Zdaniem firm będących w procesie transformacji cyfrowej, z wdrożenia infrastruktury chmurowej płyną trzy istotne kategorie korzyści: biznesowe, technologiczne oraz związane z bezpieczeństwem. Ich przedstawiciele nie boją się, że zabierze im ona miejsca pracy, wynika z drugiej części badania IDG i OktawaveChmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, przeprowadzonego wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które już korzystają z rozwiązań chmurowych lub mają to w planach.

Jako największą korzyść biznesową z migracji do chmury 42 proc. firmy wskazuje obniżenie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury IT (TCO). Tyle samo docenia możliwość alokowania i rozliczania zasobów zgodnie z rzeczywistym zużyciem. Nieco mniej firm (41 proc.) za plus uważa możliwość większej elastyczności w reagowaniu na zmiany w środowisku biznesowym, a 33 proc. zauważa zalety szybszego „time to market”, związanego z dostarczaniem produktów lub usług.

Dla 23 proc. biznesów chmura jest kluczowym elementem transformacji cyfrowej, czyli zmiany sposobu pracy, procesów i wykorzystania danych, w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Zdaniem co piątej firmy, migracja do chmury pomaga w redukcji długu technologicznego, rozumianego na wielu płaszczyznach, np. jako pozbycie się przestarzałych systemów, możliwość korzystania z najnowszych zdobyczy technologii, po optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury IT w organizacji.

Firmy w Polsce zwracają też uwagę na korzyści technologiczne płynące z wykorzystywania chmury obliczeniowej. Ponad połowa (54 proc.) twierdzi, że dzięki niej może szybciej udostępniać nowe zasoby i rozwiązania, podczas gdy równo połowa docenia nieograniczoną elastyczność i skalowalność zasobów. Z kolei 43 proc. biznesów docenia możliwość przeniesienia na dostawcę zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem infrastruktury IT w chmurze.

Zdaniem co piątej firmy, migracja do chmury pozwala zmodernizować posiadaną architekturę IT i uzyskać dostęp do najnowszych technologii. Ważna jest także lokalizacja i dostępność infrastruktury na terenie Polski (18 proc.), co ułatwia kontrolę nad danymi i minimalizuje ryzyko biznesowe. Z kolei 13 proc. biznesów docenia łatwość wdrażania mechanizmów geolokalizacyjnych dzięki chmurze.

Niemal co druga firma (47 proc.) docenia chmurę publiczną za wysoką dostępność oraz większe bezpieczeństwo systemów i danych. Z kolei 22 proc. firm nie dostrzega istotnych różnic ani problemów związanych z przenoszeniem swoich aplikacji i danych na zewnątrz.

Jeśli chodzi o stabilność zatrudnienia, to przeniesienie systemów IT do chmury nie jest postrzegane jako powód do zmniejszenia liczby etatów. Zaledwie jedna dziesiąta dużych firm lub korporacji postrzega redukcję zatrudnienia w działach IT, jako wynik realizacji strategii przejścia do chmury. Aż 58 proc. dużych i 52 proc. średnich firm wdrażając rozwiązania chmurowe, przekierowuje pracowników działów IT do innych zadań.

– Badanie pokazuje, że dojrzałe technologicznie biznesy, których zapotrzebowanie na moc obliczeniową, przepustowość czy magazynowanie stale rośnie, nie chcą ponosić kosztów związanych z rozbudową własnych centrów danych. Nasze dotychczasowe realizacje wskazują, że przejście do chmury w dłuższej perspektywie oznacza redukcję TCO o ok. 20-30 procent. Dzieje się tak dzięki eliminacji wydatków inwestycyjnych i operacyjnych – skomentował raport  Maciej Kuźniar, COO Oktawave.