Polskie firmy nie wiedzą, jak reagować na cyberzagrożenia

Niemal 40 proc. polskich firm zetknęło się ze zjawiskiem cyberprzestępczości – wynika z raportu firmy Vecto pt. „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach”. 70 proc. respondentów przyznało , że nie wie, jak zachować się w chwili stwierdzenia cyberzagrożenia.

Respondenci potwierdzają, że kwestia zabezpieczeń danych firmowych jest istotna, ale według autorów badania świadomość ta nie przekłada się na realne działania. Firmy wciąż zdają się wierzyć, że incydenty różnych form naruszenia integralności danych i systemów IT ich ominą.

Źle wygląda np. kwestia zabezpieczenia urządzeń mobilnych, na których „antywirusa” ma zainstalowanych zaledwie 14 proc. respondentów. Narzędzia backupu, które umożliwiają błyskawiczne przywrócenie sprawności i integralności systemu po ataku hakerskim, nawet typu ransomware, to jeszcze większa rzadkość w arsenale obronnym polskich firm. Opcja backupu na komputerze to rozwiązanie, z którego korzysta 7,3 proc. firm. Niewiele więcej respondentów deklaruje posiadanie systemu tworzenia kopii zapasowych na urządzeniu mobilnym, bo tylko 11 proc. Niemal 50 proc. ankietowanych zabezpiecza hasłem swoje urządzenia mobilne.

Katalog działań naprawczych po ataku zwykle jest ograniczony i łączy się z poważnymi stratami – finansowymi, operacyjnymi i wizerunkowymi. Vecto zwraca uwagę, że koszty cyberataków w ujęciu globalnym w 2021 r. wyniosą ok. 6 bln dol. Oznacza to podwojenie poziomu notowanego w 2015 r. Wkrótce zatem koszty te będą czterokrotnie wyższe od wartości obecnego światowego rynku e-commerce.

Tymczasem w Polsce, łącznie 70 proc. respondentów biorących udział w badaniu Vecto nie umie wskazać jasnych procedur postępowania po stwierdzeniu cyberataku lub przyznaje, że takich procedur w ich firmach po prostu nie ma. Gdy pojawia się realny problem i niezbędne jest podejmowanie racjonalnych, precyzyjnych kroków ograniczających straty, pracownicy nie wiedzą jak postępować.

Nieznane grupy hakerów – to właśnie w nich polscy menedżerowie upatrują największe zagrożenie związanego z cyberbezpieczeństwem. Odpowiedziało tak 55,7 proc. ankietowanych. Niemal co piąty uważa jednak, że niebezpieczeństwem dla integralności systemów IT są sami pracownicy. 17 proc. uważa, że czynnikiem ryzyka może być sabotaż nieuczciwej konkurencji.