REKLAMA

Polskie gospodarstwa domowe na łączność wydają ponad 6 mld euro rocznie

W 2018 r. na łączność – poczta oraz usługi i sprzęt telefoniczny – przypadało 2,3 proc. łącznych wydatków gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. W Polsce wskaźnik ten wynosił 2,1 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat.

Łączne wydatki gospodarstw domowych 28 krajów Unii na łączność Eurostat wyliczył na niemal 200,3 mld euro, a w Polsce na 6,14 mld euro (szósta pozycja w UE).

Najwyższy odsetek na łączność wydawały gospodarstwa domowe w Bułgarii (4,8 proc.), Grecji (4,4 proc., dane z 2017 r.), Rumunii (4,1 proc.) i na Cyprze (4,0 proc.). Najmniej te z Luksemburga (1,3 proc.), Wielkiej Brytanii (1,6 proc.), Danii i Austrii (w obu krajach po 1,9 proc.) oraz Polski i Belgii (po 2,1 proc.).

Jak zauważa Eurostat, w porównaniu z 2008 r., w 2018 r. udział łączności w wydatkach unijnych gospodarstw domowych był niższy o 0,5 pkt proc. Największy spadek odnotowano w Estonii (o 1,3 pkt proc.), Holandii (o 1,1 pkt proc.), Polsce (o 1,0 pkt proc.), Francji (o 0,8 pkt proc.) i Irlandii (o 0,7 pkt proc.).

W czterech krajach między 2008 r. a 2018 r. udział ten wzrósł. W Rumunii o 2 pkt proc., na Litwie o 0,5 pkt proc., w Szwecji o 0,4 pkt proc. i w Chorwacji o 0,2 pkt proc.