Polskie przychody Cellneksu przekroczyły 2 mld zł

Niemal 485 mln euro wyniosły w 2023 r. skonsolidowane przychody grupy Cellnex w Polsce. To o 17,5 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z raportu rocznego Cellneksu, wywodzącego się z Hiszpanii operatora infrastruktury telekomunikacyjnej.

Na raportowany wynik i skalę wzrostu wpływ miał kurs euro. Cellnex w raporcie nie podaje kursu po jakim przeliczał przychody ze złotego. Gdyby przyjąć średni kurs NBP, to przychody za 2023 r. wyniosły nieco ponad 2 mld zł, i były o 3,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Polska odpowiadała w ub.r. za 12 proc. przychodów grupy.

Liczone w euro koszty operacyjne grupy w Polsce wyniosły nieco ponad 162 mln euro (wzrost o 41 proc.), a amortyzacja – 305 mln euro (wzrost o blisko 13 proc.). Na poziomie netto grupa wykazała w Polsce 22 mln euro skonsolidowanej straty.

Ze sprawozdania grupy wynika, że wszystkie cztery polskie spółki operacyjne osiągnęły w ub.r., zysk operacyjny. Najwyższy wykazały Towerlink Poland (prawie 56 mln euro) i On Tower Poland (prawie 15 mln euro). Cignal Infrastructure i Remer miały – odpowiednio – 564 tys. i 203 tys. euro zysku operacyjnego.

W Polsce grupa Cellnex zatrudniała 494 osoby (rok wcześniej 504), czyli 17 proc. wszystkich zatrudnionych w grupie. Z wyliczeń spółki wynika, że bezpośrednio i pośrednio grupa miała wpływ na 15,3 tys. miejsc pracy w Polsce.

W Polsce Cellnex był właścicielem 16,04 tys. masztów telekomunikacyjnych. W ciągu roku liczba masztów wzrosła o 742.