Polskie start-upy a 5G

Mobilność w zarządzaniu biznesem jest najważniejszą korzyścią dla ponad 40 proc. przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w Polsce. Jednak brak świadomości konsumentów na temat technologii 5G stanowi dla nich największą barierą -  wynika z badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które wczoraj zaprezentował Marcin Cichy, prezes UKE podczas konferencji Nokia InoDay 2019 we wrocławskim ośrodku innowacji Nokia Garage. Według prognozy UKE, transmisja mobilnych danych w 2019 r. wyniesie 4 tys. PB.

Wśród potencjalnych korzyści z 5G ankietowane przedsiębiorstwa wymieniały też: rozwój sprzętu elektronicznego i technologii (26,9 proc.), systemy wspomagania decyzji biznesowych, zdalną produkcję/zarządzanie procesami logistycznymi, masowe zbieranie i przetwarzanie kluczowych danych w czasie rzeczywistym (każde po 15,4 proc.), monitoring zasobów (7,7 proc.), identyfikację i zarządzanie ryzykiem (3,8 proc.). Aż 28,3 proc. zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Jeżeli chodzi o obszary potencjalnych zastosowań 5G przez start-upy, to ponad 42 proc. wskazuje lepszy dostęp do szybkiego mobilnego internetu, niemal 27 proc. - zwiększenie prędkości łączy internetowych, ponad 21 proc. - zmniejszenie ping, po 15 proc. - ułatwienie dostępu do geo-marketingowych danych i dostępu do szybkiego internetu światłowodowego oraz 11,5 proc. - usługi lokalizacyjne.

Wśród barier związanych z 5G oprócz braku znajomości technologii 5G (ponad 40 proc. ankietowanych), start-upy wymieniają też: regulacje i normy (15,4 proc.), koszty implementacji (13,5 proc.) oraz ograniczoną ofertę kompatybilnych urządzeń.

 
źr. TELKO.in
CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży