REKLAMA

Pomimo przeszkód wydatki na chmurę w III kwartale większe o 24 proc.

Wydatki przedsiębiorstw na usługi infrastruktury chmurowej w III kwartale przekroczyły 57 mld dolarów, wynika z analiz Synergy Research Group. Było to o ponad 11 mld dolarów więcej niż w tym samym kwartale ubiegłego roku, pomimo dwóch silnych przeciwności – historycznie silnego dolara amerykańskiego i poważnych ograniczeń na chińskim rynku. Te dodatkowe wydatki oznaczają wzrost rok do roku o 24 proc. Gdyby kurs walutowy utrzymywał się na stałym poziomie przez ostatni rok, tempo wzrostu wyniosłoby ponad 30 proc.

Ponieważ rynek kontynuuje silną trajektorię wzrostu, Google zwiększył swój udział w rynku w III kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem, podczas gdy udziały w rynku Amazon i Microsoft pozostały na niezmienionym poziomie. W porównaniu z rokiem ubiegłym wszystkie trzy firmy zwiększyły swój udział w rynku o co najmniej jeden punkt procentowy. Amazon, Microsoft i Google łącznie miały 66 proc. udziału w światowym rynku w tym kwartale, w porównaniu z 61 proc. rok temu. W sumie wszyscy inni dostawcy usług w chmurze potroili swoje przychody od końca 2017 r., chociaż ich łączny udział w rynku spadł z 50 proc. do 34 proc., ponieważ ich tempo wzrostu jest znacznie wolniejsze niż liderów rynku.

Ponieważ większość głównych dostawców usług chmurowych opublikowała już swoje dane o wynikach za III kwartał, Synergy szacuje, że kwartalne przychody z usług infrastruktury chmurowej (w tym IaaS, PaaS i hostowanych usług w chmurze prywatnej) wyniosły 57,5 mld dolarów, a przychody za ostatnie dwanaście miesięcy sięgnęły 217 mld dolarów. Publiczne usługi IaaS i PaaS stanowią większość rynku, a te wzrosły o 26 proc. w III kwartale. Dominacja głównych dostawców chmury jest jeszcze bardziej wyraźna w chmurze publicznej, gdzie trzech największych dostawców kontroluje 72 proc. rynku. Pod względem geograficznym rynek usług chmurowych nadal silnie rośnie we wszystkich regionach świata.

Wszyscy trzej wiodący dostawcy usług w chmurze przedstawiają swoje wyniki finansowe w dolarach amerykańskich, więc ich tempo wzrostu jest niższe od historycznej siły ich rodzimej waluty. Mimo to wszyscy trzej zwiększyli swój udział w szybko rozwijającym się rynku w ciągu ostatniego roku, co jest mocnym świadectwem ich strategii i wyników. Oprócz tej trójki, wszyscy pozostali dostawcy chmury łącznie tracą około trzech punktów procentowych udziału w rynku rocznie, ale nadal odnotowują silny dwucyfrowy wzrost przychodów. Kluczem dla tych firm jest skupienie się na określonych częściach rynku, w których mogą osiągnąć lepsze wyniki niż wielka trójka – komentuje cytowany w komunikacie John Dinsdale, główny analityk w Synergy Research Group.

 
(źr. Synergy Research Group)