REKLAMA

Ponad 2 mln zł wydały Ministerstwo Cyfryzacji i NASK w 2019 r. na promocję w TVP

Poseł Marcin Kierwiński (PO) w interpelacji poselskiej wystosował pytanie do Ministra Cyfryzacji o reklamy resortu w publicznej telewizji. Ciekaw był m.in. kwot na to przeznaczanych oraz kryteriów, którymi ministerstwo kierowało się wybierając media.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji odpowiedział, że w 2019 r. jego resort współpracował z trzema głównymi stacjami telewizyjnymi: TVN, TVP i Polsat ze względu na ich największy zasięg (widownię) na rynku telewizyjnym. Wybór ofert był dokonywany na podstawie kryteriów oceny zawartych w zapytaniach ofertowych na poszczególne zamówienia.

Podjęte działania były realizowane między innymi w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” dofinansowanego w ramach działania 3.4 POPC „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”. Ministerstwo przeprowadziło cztery ogólnopolskie kampanie mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Polski w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych w następujących obszarach: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie.

W sumie za emitowane materiały ministerstwo zapłaciło TVP 986,6 tys. zł brutto.

Dodatkowo w TVP swe materiały promocyjne lokowała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa PIB, jednostka nadzorowana przez Ministra Cyfryzacji. W 2019 r. zakupiła czas antenowy w celu emisji  materiałów, m.in. promujący Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. W skład tych działań weszły:

  1. przygotowanie oraz emisja audycji w telewizji o zasięgu ogólnopolskim w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej projekt OSE o wartości zamówienia  384 tys. zł;
  2. realizacja działań informacyjno-edukacyjnych poprzez emisje spotów w telewizji publicznej promujących projektOSE  o wartości zamówienia 250 tys. zł;
  3. zakup czasu antenowego na potrzeby realizacji zadań marketingowych Programu OSE w tym OSEhero  o wartości zamówienia 30 tys. zł;
  4. działanie informacyjno-promocyjne dot. OSE i zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych o wartości zamówienia 455, 2 tys. zł;
  5. produkcja spotu promującego OSE o wartości zamówienia 9,8 tys. zł.

W sumie więc wydatki NASK na promocję OSE w TVP sięgnęły około 1,229 mln zł.