REKLAMA

2-proc. wzrost stacjonarnych łączy szerokopasmowych w III kw. 2019

Liczba stałych łączy szerokopasmowych na świecie sięgnęła 1,121 miliarda w III kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o 2,17 proc.(23,6 mln łączy) w porównaniu z poprzednim kwartałem, według danych zebranych przez Point Topic.

W pierwszej dziesiątce krajów z największą liczbą abonentów usług szerokopasmowych znalazły się Chiny (400 mln) i USA (ponad 100 mln), a następnie Japonia, Niemcy, Rosja, Brazylia, Francja, Wielka Brytania, Korea Południowa i Indie.

Połączeń bezprzewodowych, głównie FWA (fixed wireless access), przybyło 20,7 proc., podczas gdy połączeń satelitarnych 9,7 proc. Nadal zmniejsza się liczba łączy miedzianych (o 7,7 proc. w III kw. 2019), podczas gdy wzrosty kontynuowały światłowodowe łącza FTTH (+18,5 proc.) i FTTX (+3,5 proc.). Liczba abonentów sieci kablowych zwiększyła się o 3,6 proc.

Patrząc na wzrosty w poszczególnych krajach, Chiny nadal były rynkiem, gdzie odnotowano największy wzrost łączy światłowodowych (na poziomie 15 mln - 69,6 proc. globalnych dostaw FTTH w III kw.). Na uwagę zasługują również Belgia, Tajlandia, Irlandia i Brazylia, z kwartalnymi stopami wzrostu odpowiednio na poziomie 25, 22, 21 i 19 procent.

Pod względem udziałów w rynku Azja Wschodnia ma 46,96 proc. światowego rynku światłowodów, za nią jest Europa z 15,35 proc., Ameryka Północna (11,69 proc.), Azja i in. (9,93 proc.), Ameryka (7,22 proc.), Europa Wschodnia (5,96 proc.), Afryka (1,89 proc.) i Oceania (0,99 proc.).

 
(źr. Point Topic 2020)