Ponad 4 mln zł unijnych dotacji ma pomóc UKE sprawnie realizować zadania w POPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzyma ponad 4 mln zł unijnego wsparcia z POPC dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie tego programu na sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC.

Urząd wykorzysta te pieniądze na finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego w 2023 r.

Celem dotacji jest zapewnienie UKE niezbędnych zasobów technicznych oraz szkoleniowych do prawidłowego realizowania funkcji instytucji o charakterze specjalistycznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt na 2023 r.

Przyznane środki urząd przeznaczy na: zakup ekspertyz i analiz, zakup usług wsparcia eksperckiego, wynajem środków transportu oraz zakup sprzętu monitorującego wybudowane sieci POPC w terenie, koszty delegacji związane z dojazdem na szkolenia i spotkania robocze oraz poniesione w związku z prowadzeniem kontroli w ramach POPC, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych, najem pomieszczeń biurowych wraz z opłatą eksploatacyjną, szkolenia specjalistyczne oraz miękkie dla pracowników UKE zaangażowanych w realizację POPC (w tym materiały szkoleniowe).

Całkowita wartość projektu to blisko 4,9 mln zł, z czego dofinansowanie  z UE to ponad 4,1 mln zł.