Ponad 700 osób zjechało do Łodzi na konferencję KIKE

W Łodzi oficjalnie rozpoczęła się Konferencja KIKE. Jej organizatorzy, w tym Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), reprezentująca interesy małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, podkreślają, że jest to największe tego typu spotkanie branży telekomunikacyjnej w Polsce. Szacują, że imprezę odwiedzi ponad 700 osób.

W trackie konferencji i paneli dyskusyjnych poruszane będą tematy, które obecne najbardziej nurtują środowisko lokalnych ISP, takie jak: rosnące koszty działalności spowodowane przez podwyżki energii i wysoką inflację, perspektywa pozyskania dofinansowania z programów KPO i FERC, czy problemy w dostępie hurtowym do infrastruktury budowanej w ramach 1.1 POPC przez duże telekomy. Równolegle prowadzone będą warsztaty szkoleniowe.

Będzie zaprezentowane kilka raportów dotyczących rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jak ten przygotowany przez firmę doradczą Audytel, w którym porównuje się efektywność działalności mniejszych i dużych operatorów telekomunikacyjnych, czy analiza opłat za dostęp do infrastruktury oraz raport o wykorzystaniu funduszy unijnych.

Konferencję odwiedził Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, którego organizatorzy uhonorowali statuetką KIKE Connector – wyróżnieniem dla osób bądź instytucji, które w szczególny sposób wpłynęły pozytywnie na kształtowanie rynku lokalnych operatorów. Z rzecznikiem KIKE współpracuje od kilku lat i zgłasza mu problemy środowiska.

Adam Abramowicz podkreślił, że rynek telekomunikacyjny to nie tylko miejsce dla dużych korporacji. Abramowicz ostatnio apeluje m.in. do przedstawicieli rządu i parlamentu o objęcie podmiotów z sektora MŚP rozwiązaniami osłonowymi służącymi ochronie przed negatywnymi skutkami wzrostu cen surowców energetycznych, czym zainteresowani są także lokalni ISP.

Uchwałą z dnia 20 stycznia 2022 r. Senat RP uwzględnił postulat Adama Abramowicza i wprowadził do procedowanej ustawy osłonowej poprawkę, zgodnie z którą przeznaczonym dla odbiorców indywidualnych wsparciem w zakresie cen gazu mieli zostać objęci także przedsiębiorcy z sektora MŚP. Jednak zaproponowana przez senatorów poprawka została odrzucona w toku dalszych prac w Sejmie. Rzecznik MŚP zapowiedział, że nie składa broni.