REKLAMA

2016: służby ponad 1 mln razy sięgały po dane telekomunikacyjne

W ubiegłym roku ponad 1,1 mln razy policja i inne służby pobierały od operatorów dane telekomunikacyjne na temat użytkowników usług. Ponad trzy czwarte dotyczyło bilingów, czyli raportów połączeń między użytkownikami telefonii komórkowej – wynika z informacji ministra sprawiedliwości dla parlamentu.

Zgodnie z informacją resortu sprawiedliwości Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wywiad Skarbowy, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, oddziały Żandarmerii Wojskowej oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego przetworzyły w 2016 r. 1 147 092 danych telekomunikacyjnych. 881 711 z nich dotyczyło raportów połączeń (76,9 proc. ), 156 306 – lokalizacji stacji abonenckich (13,6 proc.), 79 868 – danych użytkowników (7 proc.), a 29 207 – innych danych (2,5 proc).

Najwięcej danych telekomunikacyjnych przetworzyła Policja – 839 287 (73,2 proc.). 15,2 proc. z nich przetworzyły: ABW, CBA, Wywiad Skarbowy, ŻW oraz SKW. Straż Graniczna przetworzyła 132 962 dane (11,6 proc.), a Służba Celna – 10 danych.

Służby te uzyskały też 23 150 danych internetowych. 5 693 dotyczyły raportów połączeń (24,6 proc. ogółu), a 17 457 – danych o liczbie wystąpień o użytkownikach (75,4 proc.) (jak nam wyjaśnili praktycy, chodzi o informację, kto dokładnie – personalia – w danym momencie korzystało z numeru IP lub łączył się z numeru telefonu). Najwięcej tych danych uzyskała policja – 21 016 (90,8 proc. ogółu); ABW, CBA, Wywiad Skarbowy, ŻW oraz SKW – 1 974 (8,5 proc.), Służba Celna – 117, a Straż Graniczna – 43.

Ministerstwo Sprawiedliwości podało też, że w 2016 r. przeprowadzono 121 sądowych kontroli pozyskiwania danych przez uprawnione służby, z których tylko 3 były negatywne.

Fundacja Panoptykon zwraca uwagę, że zeszłoroczna liczba zapytań o billingi i inne dane telekomunikacyjne była niższa, niż w poprzednich latach, kiedy służby pytały o te same dane około 2 mln razy (w rekordowym 2014 r. – 2,35 mln). Jednak zeszłoroczne statystyki nie obejmują zapytań o tzw. dane abonenckie (np. imię i nazwisko właściciela telefonu), które wcześniej stanowiły około 40 proc. zapytań.

wsp. ł.d.