REKLAMA

Jak wprowadzić porządek w zarządzaniu konfiguracją sieci?

Sektor telekomunikacyjny, obok przemysłu wysokiej technologii, jest filarem współczesnej gospodarki. Jest to także obszar, który wciąż się zmienia. Potrzebne są narzędzia i technologie na tyle elastyczne, by nadążać za dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Powoduje to szereg wyzwań, którym czoła stawić muszą zespoły IT.

Mnożą się wyzwania, a w ślad za nimi - błędy i komplikacje. Przykładowo, można nieumyślnie usunąć rzadko używaną konfigurację, tym samym odcinając od sieci bardzo ważnego, chociaż mało aktywnego, klienta. W innym przypadku, skomplikowane rozwiązanie problemu sieciowego miało być jednorazowe, a okazuje się, że powinno być implementowane masowo jako usługa powtarzalna.

W procesie szukania odpowiedzi na tego typu problemy warto bliżej poznać dwie aplikacje  Atende SMaCS OM oraz Cisco NSO.
Atende SMaCS OM - unikalne rozwiązanie dla sektora telekomunikacji

Atende, wykorzystując swoje doświadczenie w zakresie systemów telekomunikacyjnych dla operatorów mobilnych i stacjonarnych, stworzyła SMaCS (Service Management and Charging System), służący do zarządzania usługami transmisji danych i głosu w sieciach 2G/3G/LTE/WiFi. Narzędzie obsługuje dostęp użytkowników końcowych do usług świadczonych w sieciach telekomunikacyjnych, opartych na protokole IP oraz naliczanie opłat za te usługi. SMaCS łączy funkcję PCRF (Policy Control) z systemem naliczania i wewnętrzną bazą profili użytkowników, a także umożliwia zarządzanie usługami abonenckimi.

SMaCS OM (SMaCS Order Management) jest z kolei nową odsłoną systemu, który powstał w odpowiedzi na nowe potrzeby klientów. Najważniejszą jego funkcją jest zarządzanie zleceniami na konfigurację urządzeń sieciowych. Przy jego pomocy można w prosty sposób definiować usługi, zmieniać parametry na wielu urządzeniach na raz, a także koordynować wprowadzanie tych zmian w sieci. Ponadto system jest ciągle rozwijany i modernizowany, aby nadążyć za zmianami zachodzącymi w obszarze usług telekomunikacyjnych. W SMaCS OM, przy pomocy jednego interfejsu, można tworzyć zlecenia na konfigurację w całej sieci, dla wszystkich urządzeń i usług sieciowych - zarówno fizycznych, jak i wirtualnych, przy użyciu wspólnego języka modelowania i jednego magazynu danych. Dodatkowo system umożliwia zdefiniowanie usług, które w sposób zautomatyzowany konfigurują wiele urządzeń w ramach jednej transakcji, dzięki nowoczesnej technologii którą oferuje Cisco NSO (Network Services Orchestrator).

Cisco NSO – platforma do modelowania usług

Cisco NSO jest unikalną platformą deweloperską do modelowania usług sieciowych w języku Yang. Służy do wprowadzania zmian w konfiguracji urządzeń sieciowych, a także do wdrażania i zarządzania instancjami usług, zwłaszcza w środowiskach heterogenicznych oraz multi-vendor. W swojej bazie danych zapisuje modele konfiguracji różnych urządzeń w języku YANG i umożliwia odzwierciedlenie konfiguracji na innych urządzeniach. Na bardzo wysokim poziomie, Cisco NSO umożliwia sterowanie urządzeniami - od prostego uruchamiania sprzętu i zarządzania jego konfiguracją, po zaawansowane zarządzanie usługami. Udostępnia także szybki, wysoce skalowalny i wysoce dostępny magazyn danych konfiguracyjnych oraz umożliwia dostęp do warstwy abstrakcji urządzeń, wykorzystując sterowniki elementów sieciowych (NED).

REKLAMA

REKLAMA