POPC: 80 proc. środków na duże projekty

Oficjalnie zasady realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nie zostały jeszcze opublikowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji niemniej prace są już na finiszu i na rynek zaczynają docierać pierwsze informacje, jak te szczegółowe zasady maja wyglądać.

Według naszych informacji 80 proc. środków (816 mln euro) dostępnych w I osi priorytetowej (Powszechny dostęp do szybkiego internetu) będzie alokowanych na duże projekty o wartości do 75 mln euro, dzięki czemu nie będzie konieczności uzyskania notyfikacji przez Komisję Europejską. Czysto statystycznie środków starczyłoby na 10-11  projektów o maksymalnej wartości, ale prawdopodobnie będzie ich więcej.

Pula 20 proc. (204 mln euro) natomiast (według niektórych informacji: 15 proc.) zostałby przeznaczona na projekty mniejsze. MAiC szacuje, że można by ich zrealizować 120-130, co – znowu: czysto statystycznie – oznaczałoby średnią wartość dofinansowania na poziomie 1,6-1,7 mln euro (ok. 7 mln zł). To mieści się w sygnalizowanym już rynkowi przedziale 5-10 mln zł. Skala wsparcia inwestycji będzie różna dla różnych regionów kraju, wedle metodologii, którą od zeszłego roku opracowuje MAiC.

W poprzedniej perspektywie finansowej dysponentami i beneficjentami największych środków były samorządy wojewódzkie, które realizowały projekty budowy regionalnych sieci agregacyjno-szkieletowych. Mali ISP natomiast budowali lokalne sieci dostępowe. Duże telekomy były wykluczone z dotacji, wyłączając regionalne programy operacyjne z których skorzystała m.in. Telefonia Dialog, czy Toya, jak również z dodatkowego programu w Polsce Wschodniej, z którego skorzystał Orange. W bieżącej perspektywie finansowej, to właśnie duże sieci będą preferowanymi beneficjentami. Dostęp do środków dla ISP ograniczy wielkość projektów, które będą dostępne raczej dla większych i prężniejszych firm z tego sektora, lub dla konsorcjów.

Można szacować, że w bieżącej perspektywie finansowej zrealizowanych zostanie około 200 projektów inwestycyjnych różnej wielkości (nie tylko w ramach POPC), wobec około 1,2-1,3 tys. projektów w poprzedniej perspektywie (POIG 8.4, POIG 8.3, RPO, PORPW i inn.). To oznacza wyższą efektywność zarządzania dotacjami, kosztem katalogu podmiotów, które będą sie mogły ubiegać o dofinansowanie.