POPC3: jeszcze jedna zmiana na liście beneficjentów

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaktualizowało dzisiaj listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w 3. konkursie Działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Poza oficjalnym zakomunikowaniem zmiany, o której informowaliśmy wczoraj, CPPC dokonało jeszcze jednej modyfikacji na liście beneficjentów.

Na obszarze chełmsko-zamoyskim B2 pierwsze miejsce na liście zajęła ostatecznie Hrubieszowska Telewizja Kablowa (HTK), spychając zeń spółkę FIBEE IV powiązaną z siecią kablową Inea. Stało się tak w wyniku odwołania od dyskwalifikującej wniosek HTK decyzji komisji konkursowej. Odwołanie operatora zostało uwzględnione, w efekcie czego projekt wrócił na listę pozytywnie zweryfikowanych aplikacji, zajmując pierwsze miejsce.

HTK planuje budowę sieci o zasięgu 12,3 tys. gospodarstw domowych. Całkowita wartość projektu, to 69,5 mln zł w tym prawie 48 mln zł dofinansowania. Projekt FIBEE IV dla porównania zakładał podłączenie 9,5 tys. gospodarstw domowych za łączną kwotę 59 mln zł w tym 40,5 mln zł dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie dla HTK przygotowała warszawska firma Onset.