AKCJA SPOŁECZNA

Poseł dziwi się brakom w danych o infrastrukturze

– Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu projektu 1.1 POPC realizowanego przez Voice Net w gminie Niwiska położonej nieopodal Kolbuszowej w województwie podkarpackim? zapytał w formalnej interpelacji skierowanej do ministra cyfryzacji poseł Zbigniew Chmielowiec.

Posłowi chodzi o rozszerzenie projektu o dodatkowe punkty adresowe, które nie znalazły się wykazie białych plam – nie z powodu istnienia infrastruktury, ale braków w bazach danych. Tymczasem ich mieszkańcy narzekają na deficyt sieci.

– Urząd gminy dopiero w trakcie realizacji projektu uzyskał informację o braku danych adresowych całej miejscowości Kosowy oraz części miejscowości Hucina, które nie są ujęte w programie budowy sieci szerokopasmowych – pisze poseł w swojej interpelacji.

Wedle informacji, jakie uzyskał poseł w Ministerstwie Cyfryzacji, błędy mogą wynikać z różnic w źródłach danych, „a nie wszystkie błędy dało się wychwycić w instytucjach, które wysyłały oraz odbierały dane”. Ponadto poseł dowiedział się, że zaktualizowane listy białych plam umożliwiają objęcie dotowanymi projektami nowych punktów adresowych. To jednak wymaga zmiany projektów po stronie beneficjentów POPC.

– Ciężko jest zrozumieć, dlaczego podczas planowania inwestycji w ramach 1 osi priorytetowej POPC zostają ominięte całe miejscowości w gminach bez jakiejkolwiek weryfikacji. Pod uwagę należy wziąć fakt, że projektem zostały objęte miejscowości posiadające już sieć światłowodową, dla których realizowana jest druga sieć, a miejsca bez dostępu do internetu pozostają same sobie – punktuje ten powszechnie znany problem przy budowie dotowanych sieci poseł Zbigniew Chmielowiec.

Jego interpelacja nie uzyskała jeszcze odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji.

Voice Net wygrał konkurs na budowę sieci w tzw. obszarze rzeszowskim A w drugim naborze wniosków w 2017 r. Za kwotę 50 mln zł operator miał zapewnić szerokopasmowy dostęp dla prawie 23 tys. gospodarstw domowych.