REKLAMA

Posłanka Joanna Mucha pyta, czy będą restrykcje dla Huawei

Joanna Mucha, posłanka Platformy Obywatelskiej w interpelacji poselskiej zwróciła uwagę, że Wielka Brytania podjęła decyzję o usunięciu sprzętu produkowanego przez Huawei z sieci telekomunikacyjnej do końca roku 2027 r. Pytała w związku z tym, czy polski rząd rozważa rezygnację z instalacji urządzeń firmy Huawei na terenie kraju lub wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z instalacji tej firmy. Dopytywała się też, jaka część tej infrastruktury w Polsce jest oparta na urządzeniach Huawei i czy Polska jest gotowa na sytuację, w której urządzenia te będą musiały być wyłączone z użytkowania.

Marek Zagórski, były minister cyfryzacji odpowiedział, że rezygnacja lub wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z urządzeń, oprogramowania i usług danego dostawcy przez polski rząd będzie odbywała się na podstawie nowych przepisów przygotowywanych obecnie przez Ministerstwo Cyfryzacji w konsultacji z Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa.

Tłumaczył, że proponowana w nowelizowanej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa kompetencja Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa zakłada ocenę dostawców sprzętu i oprogramowania dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – takiej ocenie będzie również podlegała firma Huawei. Celem polskiego rządu jest ustanowienie obiektywnych kryteriów, które dostawcy winni spełnić, tak by tym samym zapewnić możliwość wykluczenia dostawcy wysokiego ryzyka zarówno w fazie budowy, jak i użytkowania sieci 5G.

Ustosunkowując się do kwestii udziału Huawei w rynku telekomunikacyjnym dostawców sprzętu i oprogramowania, Mark Zagórski powołał się na raport firmy konsultingowej Strand Consult „Understanding the Market for 4G RAN in Europe: Share of Chinese and Non-Chinese Vendors in 102 Mobile Networks”. A z niego wynika, że udział Huawei w sieci Play wynosi 90 proc. a Orange i T-Mobile 70 proc. Polkomtel nie wykorzystuje sprzętu Huawei. 

Zagórski podkreślił, że polski rząd podjął już kroki mające na celu zapewnienie dywersyfikacji i redundancji sprzętu i oprogramowania, które wykorzystają operatorzy telekomunikacyjni do świadczenia usług w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. 

REKLAMA