REKLAMA

Posłowie pytają jak korupcja w Ericssonie wpłynie na #Polskie5G

Posłów Jarosława Sachajko  i Pawła Szramkę z koalicji PSL – Kukiz'15 zaniepokoiła sprawa zarzutów korupcyjnych wobec Ericssona, która była  prowadzona w USA. Szwedzki koncern zobowiązał się zapłacić władzom USA ponad 1 miliard dolarów kary za zamknięcie postępowania.

W interpelacji poselskiej do Ministra Cyfryzacji posłowie pytali, jak sytuacja koncernu Ericsson może wpływać na realizację strategii 5G dla Polski i na jakim etapie jest tworzenie spółki celowej #Polskie5G?

Marek Zagórski, minister cyfryzacji odpowiedział, że tworzenie spółki celowej o nazwie #Polskie5G jest na etapie wstępnych analiz.

– Celem podpisanego w październiku 2019 r. Memorandum of Understanding w sprawie opracowania modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G jest współpraca w zakresie wypracowania analizy biznesowej modelu wdrożenia technologii 5G w Polsce, w tym analiza koncepcji jednego hurtowego operatora ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci łączności mobilnej w standardzie 5G w paśmie 700 MHz, tj. zakresie 694-790 MHz. Zgodnie z zapisami porozumienia, opracowany model biznesowy ma zostać niezwłocznie po zakończeniu prac przekazany zarówno Ministrowi Cyfryzacji, jak i Prezesowi Rady Ministrów. Do dnia sporządzenia niniejszej odpowiedzi (t.j. do 17 stycznia 20202 r. – przyp. red.), Minister Cyfryzacji nie otrzymał ww. dokumentu – wyjaśnia posłom minister.

Ustosunkowując się natomiast do problemów korupcyjnych Ericssona, minister odpowiedział, że sytuacja ta nie będzie miała wpływu na wdrażanie 5G w Polsce. To dlatego, że – jak wyjaśnia minister – jednym z podstawowych wymagań jakie Komisja Europejska stawia przed państwami członkowskimi Unii w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci 5G jest uwzględnienia dywersyfikacji dostawców, w celu uniknięcia uzależnienia od jednego. I taki rozwiązanie zostaną również implementowane w Polsce.