REKLAMA

Posłowie w Sejmie pytają o koszt wdrożenia 5G

– Zgodnie z projektem aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego nakłady inwestycyjne niezbędne do wdrożenia sieci 5G w Polsce zależeć będą od przyjętego modelu tej sieci, niemniej szacuje się, że wyniosą one od 11,35 do 20,3 mld zł . Estymacja kosztów wdrożenia sieci 5G w Polsce, sporządzona na potrzeby aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, została dokonana dla 3 scenariuszy i 3 odrębnych modeli wdrożenia, przy uwzględnieniu trzech osobnych obszarów budowy sieci – pokrycia zasięgiem obszarów miejskich oraz pokrycia głównych szlaków komunikacyjnych w podziale na infrastrukturę kolejową i drogową – odpowiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji na interpelację poselską złożoną przez Adama Andruszkiewicza z koła poselskiego Wolnych i Solidarnych (wcześniej Kukiz’15).

Minister zastrzega, że w każdym ze scenariuszy i modeli założono, że zniesiona została jedna z najbardziej kapitało- i czasochłonnych barier wdrożenia sieci 5G, dotycząca restrykcyjnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. Resort przyjął też, że sieć 5G składać się będzie z dwóch warstw infrastruktury radiowej – sieci pokryciowej (makrokomórki/stacje bazowe) przy wykorzystaniu częstotliwości 700 MHz oraz sieci zapewniającej duże przepustowości obejmującej mikrostacje działające w pasmach z zakresu 3,4-3,8 GHz (mikrokomórki) i w pasmach z zakresu 26 GHz (pikokomórki). W kosztach uwzględniono również pokrycie siecią 5G głównych szlaków komunikacyjnych - linii kolejowych (5277 kilometrów) i dróg (3928 kilometrów) w ramach sieci TEN-T. Nie wzięto natomiast pod uwagę niezbędnych nakładów związanych z rezerwacją częstotliwości dla sieci 5G.

Marek Zagórski informuje też posła, że do tej pory w Polsce zostały przeprowadzone lub są prowadzone demonstracje, testy lub pilotaże sieci 5G m.in. przez Exatel (w Warszawie), Ericsson (w Krakowie), Orange (w Gliwicach), T-Mobile (w Warszawie), a także Nokię wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (w Sopocie) oraz wspólnie z Orange (w Warszawie). A zgodnie z informacjami UKE zezwolenia na wykorzystywanie określonych pasm częstotliwości na testy 5G zostały wydane m.in. dla Orange (w Koszalinie), T-Mobile (Katowice i Kazimierz Dolny) oraz Politechnice Łódzkiej wspólnie z Ericsson (Łódź). Wyniki testów, poza informacjami na temat uzyskanych prędkości transmisji lub minimalnych opóźnień, nie są jednak dostępne publicznie.

REKLAMA