REKLAMA

Potrzebne alternatywne dla SMS-ów technologie uwierzytelniania

Szybko rosnące ceny usług SMS i pojawiające się oszustwa zmniejszą zapotrzebowanie przedsiębiorstw na uwierzytelnianie oparte na SMS-ach, wynika z raportu Juniper Research Global Mobile Authentication Market 2023-2028. W związku z tym operatorzy odnotują jedynie 4-proc. wzrost ruchu w 2024 roku w porównaniu ze średniorocznym wzrostem wynoszącym 10 proc. w ciągu poprzednich pięciu lat.

Rozwój zjawiska polegającego na sztucznie zawyżonym ruchu określanego jako AIT (Artificially Inflated Traffic), w ramach którego przedsiębiorstwa płacą za ruch uwierzytelniający SMS dla nieistniejących użytkowników, będzie kluczowym czynnikiem wzrostu cen SMS-ów, uważają analitycy Juniper Research. To skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania alternatywnych technologii uwierzytelniania, takich jak flash calling i hasła jednorazowe w aplikacjach do przesyłania wiadomości OTT.

Juniper Research przewiduje, że w 2024 r. ponad 50 proc. ruchu SMS będzie związane z zastosowaniami dotyczącymi uwierzytelniania. Aby przeciwdziałać spowolnieniu wzrostu ruchu SMS, operatorzy muszą promować interfejsy API uwierzytelniania, takie jak Number Verify i SilentAuth, aby utrzymać popyt na usługi uwierzytelniania w kontrolowanych przez siebie środowiskach. Według Juniper, jeśli operatorzy nie będą w stanie obniżyć cen i zmniejszyć liczby oszustw w swoich sieciach komunikacyjnych, ryzykują utratą istotnego ruchu uwierzytelniającego i przychodów na rzecz innych kanałów.

Zaproponowana w 2023 roku inicjatywa GSMA Open Gateway umożliwi operatorom szybkie opracowywanie i wdrażanie rozwiązań uwierzytelniających opartych na interfejsach API, eliminując potrzebę uwierzytelniania użytkowników i zamiast tego przeprowadzając uwierzytelnianie na poziomie karty SIM. Zapewni to bezproblemową obsługę użytkownikom mobilnym przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z sieci telekomunikacyjnych.