REKLAMA

Powstaje system Alarmowego SMS

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała pismo wystosowana do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego w sprawie organizacji systemu Alarmowego SMS. Izba proponuje zbudowanie prostego, zintegrowanego systemu do obsługi alarmowych powiadomień tekstowych.

Konieczność organizacji systemu do przekazywania SMS na numery alarmowe wprowadziła pod koniec ubiegłego roku ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego. Nakłada ona na dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązek przekazywania na numery alarmowe, obok połączeń głosowych, także krótkich wiadomości tekstowych, o ile umowa z klienta przewiduje taką formę komunikacji. Obowiązek ten będzie realizowany przez operatorów od początku przyszłego roku.

PIIT proponuje, by operatorzy komórkowi (choć Orange oferuje także możliwość wysyłania SMS z telefonu stacjonarnego) transferowali wiadomości alarmowe do jednego, dedykowanego centrum powiadamiania ratunkowego, którego pracownicy zajmowaliby się filtrowaniem i dalszą dystrybucją zgłoszeń do właściwych kompetencyjnie i terytorialnie służb. W praktyce oznaczałoby połączenie bezpiecznymi, liniowymi połączeniami centrum SMS operatorów z wybranym centrum powiadamiania.

PIIT proponuje, aby w pracach nad systemem alarmowego SMS przewidzieć również obsługę systemu powiadamiania o wypadkach drogowych eCall, która może zacząć działać od końca przyszłego roku.