REKLAMA

Powstanie spółka #Polskie5G. Z udziałem PFR

Podpisaliśmy porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją powołania spółki #POLSKIE5G do budowy wspólnej infrastruktury usług 5G” – napisał dziś na Twitterze Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Celem wspólnego przedsięwzięcia ma być zapewnienie ogólnopolskiej dostępności usług 5G w wybranych pasmach, bezpieczeństwa technologii i niskich cen usług dzięki synergiom wspólnej infrastruktury. PFR ma być zaangażowane doradczo z możliwym udziałem w finansowaniu projektu – dodał prezes PFR.

W obecności ministra cyfryzacji, Marka Zagórskiego memorandum podpisali dziś przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych (T-Mobile, Orange i Polkomtel), Exatela oraz PFR „przy udziale" P4, operatora sieci Play. Jak wyjaśnił agencji Reuters szef działu relacji inwestorskich Play Communications (właściciel P4), operator nie podpisał porozumienia, bo nadal potrzebuje na to niektórych zgód korporacyjnych.

„To realizacja jednego z zapisów w programie PiS i jednocześnie pierwszy po wyborach tak istotny ruch ze strony rządu” – napisała Rzeczpospolita, która przytoczyła też fragment memorandum:

Memorandum zakłada, że strony podejmą współpracę w celu przeprowadzenia analizy biznesowej stosownych modeli wdrożenia technologii 5G w Polsce w oparciu o pasmo 700 MHz do budowy jednolitej infrastruktury w standardzie 5G, która objęłaby całe terytorium Polski przy przyjęciu następujących założeń dla tego modelu:

Właścicielem jednolitej infrastruktury dla pasma 700 MHz potencjalnie byłby podmiot – spółka celowa o nazwie #POLSKIE5G, w której Skarb Państwa lub spółka z udziałem Skarbu Państwa byłaby przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369). Założeniem Stron jest, aby Skarb Państwa zapewnił pasmo 700 MHz oraz dostęp do infrastruktury pasywnej na własnych nieruchomościach, a podmioty prywatne infrastrukturę pasywną i aktywną (aport lub długoletnie dzierżawy) oraz ewentualne środki finansowe”.

„Podpisanie memorandum, to efekt prac działającego przy KPRM zespołu, który skupiał przedstawicieli ministerstw, PFR i Exatela” – informuje Rzeczpospolita.

O planie zawarcia wstępnego porozumienia w sprawie budowy publicznej sieci 5G TELKO.in pisało we wrześniu.

REKLAMA