REKLAMA

Poznańskie Enter T&T chce wejść z siecią do budynków bydgoskiej spółdzielni

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadził konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Enter T&T z Poznania specjalizującej się usługach telekomunikacyjnych dla biznesu do nieruchomości położonych w Bydgoszczy, w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „SIM” w Bydgoszczy, w celu zapewnienia tamu usług  telekomunikacyjnych. 

Operator planował doprowadzić tam światłowodowe przyłącza telekomunikacyjne aż do punktów styku (chciał mieć też możliwość ich wykorzystania) oraz chciał wykorzystać światłowodowe instalacje telekomunikacyjne w budynkach oraz także je wykonać. W sprawie tej zwrócił się do spółdzielni w lutym 2022 r. Strony nie doszły do porozumienia i w czerwcu 2022 r. operator skierował sprawę do UKE.

REKLAMA

 

Spółdzielnia poinformowała regulatora, że w że w budynkach znajdują się instalacje telekomunikacyjne innych operatorów: Orange, Vectra, Netia, UPC, Net2B z Bydgoszczy i Intkomp z  Bydgoszczy.

W trakcie postępowania okazało się, że w jednym z budynków przy przy ul. Wąskiej 3 w Bydgoszczy instalacji światłowdowej nie ma, choć są w innych technologiach i tam Enter T&T będzie mógł ją wykonać. 

Zgodnie więc z projektem decyzji Enter T&T . jest uprawniony do:

  • wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  • wykonania instalacji telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej w jednym z budynków objętych wnioskiem,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej jednego z budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.
  • wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.

Decyzja zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T w zakresie możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków (przy ul. Kormoranów i Biedronkowej) objętych wnioskiem.

Operator zwracał  się do UKE we wniosku także o nieodpłatne zapewnienie możliwości wykorzystywania istniejących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach. Te jednak należą do operatorów i w związku z tym regulator musiał uznać postępowanie w tej części za bezprzedmiotowe.