Pracownicy UPC Polska boją się przenosin do Ericssona

Związki zawodowe sieci kablowej poinformowały o sporze zbiorowym z pracodawcą. Konflikt trwa od końca zeszłego roku, ale właśnie wszedł z klincz. W ubiegłym tygodniu strony podpisały protokół rozbieżności, a strona związkowa zawnioskowała o powołanie mediatora. Istotą sporu są warunki alokacji pracowników do Ericssona, z którym UPC Polska planuje podpisać umowę serwisową.

Jak podaje „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski” podmiotem alokacji ma być ok. 200 pracowników działu technicznego UPC. Obejmą ich roczne gwarancje zatrudnienia i warunków płacowych, ale związki obawiają się, że po tym okresie nastąpi redukcja zatrudnienia oraz zmiana warunków płacowych.

Związkowcy oczekują więc dłuższych gwarancji zatrudnienia i chcieliby być w tej sprawie dopuszczeni do negocjacji z Ericssonem. Poza tym chcą odpraw pieniężnych dla alokowanych pracowników, którzy zdecydują się nie kontynuować zatrudnienia w Ericssonie lub zostaną zwolnieni w ramach „rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika”. Tych, którzy w ogóle nie byliby zainteresowani alokacją miałby objąć program dobrowolnych odejść.

Jak informują związki zawodowe, negocjacje rozbiły się o żądanie zarządu UPC wycofania sporu zbiorowego. Ta formuła nakłada na obie strony pewne zobowiązania, a pracownikom – w przypadku braku porozumienia – prawo protestu, aż do strajku włącznie. Z powodu tych możliwości właśnie związki nie chcą się wycofać ze sporu. Zapowiadają też referendum strajkowe.

– Realizacja strategii oznacza m.in. przejście części dotychczasowych pracowników do nowego pracodawcy na zasadach obowiązujących w prawie pracy. Dodatkowo UPC zadbało o zabezpieczenie gwarancji warunków zatrudnienia dla tych osób przez przyszłego pracodawcę. Do czasu zakończenia rozmów z partnerem biznesowym i związkiem zawodowym, UPC nie będzie natomiast komentować szczegółów rozmów oraz relacji z naszymi partnerami biznesowymi i partnerem społecznym – odniosło się do sporu biuro prasowe UPC. Zarząd uzasadnia decyzję o outsourcingu utrzymania sieci ambitnymi planami rozwoju zasięgu sieci.

– Istotnym czynnikiem realizowanej strategii jest zabezpieczenie odpowiedniego poziomu operacyjnej i komercyjnej skuteczności, którą zapewnić może współpraca z doświadczonymi partnerami zewnętrznymi, w tym outsourcing utrzymania sieci podaje operator.

Umowa serwisowa UPC z Ericssonem byłaby drugą taką operacją na polskim rynku od czasu zawarcia podobnej umowy przez Netię z tym samym Ericssonem. Wówczas w dwóch turach alokowanych zostało blisko 500 pracowników operatora.