REKLAMA

Prawie 1,8 mld zł przychodów UPC w 2021

Aktualizacja

W tekście poniżej poprawione zostały informacje na temat wyników finansowych UPC Polska z powodu przyjęcia w oryginalnym tekście niewłaściwych kursów przeliczeniowych.

---

Grupa Liberty Global opublikowała raport za 2021 r. a w nim wyniki finansowe i operacyjne UPC Polska. Ponieważ na mocy porozumienia z grupą Iliad spółka zmienia właściciela, to Liberty prezentuje ją w dziale „operacje niekontynuowane”. Dzięki temu jest rzadka okazja poznania innych wyników finansowych UPC Polska niż tylko przychody.

W ubiegłym roku spółka miała 455 mln dolarów wpływów ze sprzedaży, czyli wobec średniego kursu złotego przyjętego w rachunkowości Liberty Global – 1,755 mld zł. Nominowane w dolarach przychody UPC wzrosły w porównaniu do 2020 r. o 4,6 proc., a nominowane w złotych wzrosły o 3,6 proc.

Zwraca uwagę poprawa wyników finansowych, co może wynikać z oddłużenia spółki i ogólnej troski właściciela o dobry obraz finansów wobec negocjacji sprzedaży i końcowego rozliczenia z Iliad (formalnie UPC Polska będzie kupowało P4, operator sieci Play).

W IV kw. 2021 r. UPC zanotowało także dobre – na swoim typowym poziomie – wyniki operacyjne. Spółka przyłączyła 21 tys. klientów w tym 25 tys. RGU internetowych i 5 tys. RGU telefonii mobilnej. Nieznacznie wzrosła także liczba RGU telewizyjnych przy czym wydaje się, że jak w poprzednich kwartałach wynika to z dokładania za darmo podstawowego pakietu telewizyjnego do usług szerokopasmowych.

Na koniec roku w spółce pracowało 1 320 osób. Liberty przewiduje finalizację transakcji z Grupą Iliad na I połowę bieżącego roku. Transakcja jest obecnie przedmiotem badania przez Komisję Europejską.