Prawo konkurencji: najważniejszy dostęp do treści

Komisja Europejska zaaprobowała transakcję zakupu przez koncern Liberty Global (właściciel UPC Polska) belgijskiego nadawcy TV – De Vijver Media. Pod jednym wszakże warunkiem, że ten nie odmówi żadnej platformie płatnej telewizji licencjonowania swoich kanałów TV. Transakcja rodziła bowiem obawy konkurentów, że Liberty będzie chciało oferować flamandzkojęzyczne kanały z portfolio De Vijver Media wyłącznie w kontrolowanej przez siebie sieci kablowej Telenet.

Z analizy przeprowadzonej przez Komisję wynikło, że faktycznie taka strategia mogłaby być dla grupy Liberty opłacalna. Aby temu zapobiec firma producencka ma obowiązek udostępniać swoje kanały na uzasadnionych ekonomicznie i niedyskryminacyjnych warunkach dla każdego operatora platformy telewizyjnej. Zobowiązanie dotyczy zarówno już dystrybuowanych kanałów, jak i każdego, który w przyszłości może się pojawić w ofercie De Vijver Media. Warunek będzie obowiązywał przez siedem lat, w którym to czasie Komisja przekona się o realnym wpływie transakcji na rynek.

REKLAMA

Komisja natomiast nie stwierdziła zagrożenia w wyniku transakcji dla konkurencyjnych wobec De Vijver Media producentów, którzy podnosili, że nowe związki własnościowe mogą skłaniać Telenet do eliminowania ich kanałów z oferty programowej.

Według Komisji taka strategia byłaby dla Telenetu niekorzystna, ponieważ obniżałaby atrakcyjność jego oferty i powodowałby odpływ abonentów. Ponadto sieć kablowa jest zobowiązana do emisji kanałów nadawcy publicznego (jeden z głównych konkurentów De Vijver Media) na zasadzie "must carry".