REKLAMA

Premium Mobile w 2019 r. niemal podwoił przychody

Niemal 57 mln zł przychodów, w tym ponad 54 mln zł z usług telekomunikacyjnych miał w 2019 r. Premium Mobile, MVNO którego mniejszościowym wspólnikiem jest Polkomtel. Operator w ub.r. miał 19,5 mln zł starty operacyjnej i 19 mln zł straty netto – wynika ze sprawozdania finansowego opublikowanego przez spółkę w KRS.

W porównaniu z 2018 r. przychody MVNO, który działa wykorzystując infrastrukturę Polkomtelu i Aero2, wzrosły o ponad 97 proc., strata na poziomie operacyjnym zmalała o nieco ponad 1 mln zł, zaś strata netto o 1,75 mln zł netto. W końcu ub.r. w kasie spółki było nieco ponad 4,1 mln zł, ponad pięć razy mniej niż rok wcześniej.

Główną pozycją kosztów – jak w przypadku każdego MVNO – były usługi obce. Premium Mobile wydał na nie w ub.r. niemal 62,8 mln zł, o ponad 69 proc. więcej niż rok wcześniej.

W dodatkowych informacjach do sprawozdania spółka ujawniła, że w końcu 2019 r. zatrudniała 44 osoby, w tym 30 zajmujących się obsługą klientów. Kolejne 37 osób pracowało na umowę zlecenie.

Spółka w twierdzi, że pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown wpłynęły „niekorzystnie na poziom sprzedaży nowych usług i pozyskań nowych klientów”, ale nie spowodowała spadku przychodów.

Sprawozdanie finansowe (ZIP xml)

Sprawozdanie z działalności

REKLAMA