Prezes kieleckiej spółdzielni Bocianek chce bronić osiedla przed masztem Playa

Aktualizacja 28.02.2024 r 

To już pewne, że 37-metrowy maszt telefonii komórkowej sieci Play  stanie na terenie kieleckiego osiedla Bocianek. Ma być zlokalizowany przy zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Konopnickiej, na terenie należącym do stacji paliw – informuje Radio Kielce.

– Decyzja dotycząca lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu telefonii komórkowej obok stacji benzynowej na osiedlu Bocianek została wydana jeszcze w zeszłym roku i jest decyzją wiążącą. Natomiast na chwilę obecną inwestor nie wystąpił do miasta z wnioskiem o pozwolenie na budowę – wyjaśnia Marcin Januchta, rzecznik prezydenta Kielc.

Paweł Kubicki, prezes spółdzielni Bocianek informuje, że do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożone zostało odwołanie od decyzji prezydenta, ale nie było podstaw, aby je uwzględnić, ponieważ inwestor spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące inwestycji. Jak dodaje, odbyło się także spotkanie dotyczące przedsięwzięcia, w którym wzięli udział przedstawiciele ratusza, spółdzielni oraz inwestora.

– Podczas spotkania zaproponowaliśmy zmianę lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej, który mógłby się znajdować około 50 metrów dalej niż planowano, w sąsiedztwie ekranów dźwiękochłonnych. Jest to również teren stacji paliw, ale zadrzewiony, dzięki czemu maszt nie rzucałby się tak bardzo w oczy. Z moich informacji wynika, że inwestor rozważa taką możliwość i mam nadzieję, że ewentualna zmiana lokalizacji zostanie zaakceptowana przez mieszkańców – wyjaśnia.

 

---.

Aktualizacja 15.05.2022 r.

Firma P4 (operator sieci Play) odniosła się do sytuacji z masztem zaistniałej w Kielcach. Operator podkreśla, że prowadzi w trybie ciągłym wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego kraju, w tym także na terenie stolicy woj. świętokrzyskiego.

Zaznacza, że wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej, w myśl obowiązujących przepisów (ustawa o gospodarce nieruchomościami), zaliczane są do tzw. inwestycji celu publicznego. Jest to szczególna kategoria inwestycji realizujących określoną funkcję społeczną, do których należą obok infrastruktury telekomunikacyjnej m.in. takie obiekty jak drogi publiczne, linii energetyczne, czy infrastruktura służąca zaopatrzeniu ludności w wodę. Dodaje, że wybór lokalizacji każdej nowej inwestycji poprzedzony jest szczegółowym procesem analizy, uwzględniającym wiele czynników m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu, czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji bazowych.

Jeśli chodzi o planowaną stację bazową u zbiegu alei Solidarności, ul. Świętokrzyskiej i ul. M. Konopnickiej w Kielcach Play zauważa, że  jest ona na wstępnym etapie uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń dla realizacji tego rodzaju inwestycji – aktualnie toczy się przed Prezydentem Miasta Kielc postępowanie z wniosku P4 o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowana inwestycja P4 to tzw. stacja monobot o wysokości 37,3 m z umieszczonymi na niej antenami wykorzystującymi przydzielone Play zakresy częstotliwości, która ma być zrealizowana na terenie stacji benzynowej. W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się wyróżnia.

Play wyjaśnia, że planowana stacja ma na celu nie tylko polepszenie zasięgu, ale także zwiększenie pojemności sieci w tej części miasta, co umożliwi obsługę zwiększonego ruchu telekomunikacyjnego w okolicy i dostęp do dobrej jakości usług telekomunikacyjnych, zarówno okolicznym mieszkańcom, odwiedzającym liczne w okolicy punkty usługowe (w tym m.in. znajdującą się nieopodal galerię handlową), a także użytkownikom drogi ekspresowej S74, a więc jednej z kluczowych arterii zapewniających wjazd i wyjazd z miasta. W zakresie zapewnienia pokrycia zasięgiem tego odcinka drogi ekspresowej S74 planowana inwestycja ma zatem dodatkowy wymiar związany ze zwiększeniem bezpieczeństwa jej użytkowników.

Operator uspokaja, że pod kątem bezpieczeństwa planowanej inwestycji, stacja ta, tak jak każda inna, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpośrednio przed jej komercyjnym uruchomieniem, będzie podlegała obowiązkowym pomiarom pola elektromagnetycznego (PEM) w miejscach dostępnych dla ludności znajdujących się w otoczeniu stacji, realizowanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

---

Około 37-metrowy maszt telefonii komórkowej sieci Play ma niebawem stanąć w Kielcach na osiedlu Bocianek u zbiegu ulic Konopnickiej, Świętokrzyskiej oraz Alei Solidarności na terenie znajdującej się tam stacji paliw. Prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek zapowiada, że będzie chciał wstrzymać inwestycję – informuje Radio Kielce.

Mieszkańcy osiedla są przeciwni powstaniu masztu w bezpośrednim sąsiedztwie ich mieszkań.

– Zapoznajemy się z informacjami zawartymi w dokumentacji. Inwestor zwracał się do spółdzielni o wydanie zgody na ustawienie takiego masztu na terenie osiedla, ale w innej lokalizacji. Maszt miał być wówczas wybudowany w rejonie parkingu strzeżonego przy pawilonach handlowych na ulicy Staffa. Ze względu na bliskość budynków mieszkalnych oraz dostęp do internetu odmówiliśmy wówczas zgody na realizację takiej inwestycji. Teraz również podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby nie dopuścić do powstania masztu w proponowanej lokalizacji –mówi Radiu Kielce Paweł Kubicki, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

Mieszkańcy argumentują, że ewentualne powstanie stacji bazowej telefonii komórkowej jest bardzo niekorzystne zarówno dla nas mieszkańców, jak i wizerunku całego osiedla. W bliskim sąsiedztwie osiedla są co najmniej dwa takie maszty, a na terenie Bocianka nie ma żadnych problemów z zasięgiem, dlatego powstanie kolejnego nie jest potrzebne.

– Będziemy protestować w tej sprawie – zapowiadają.

Uruchomienie stacji ma poprawić zasięg w okolicy oraz umożliwić dostęp do szybkiego internetu.