REKLAMA

Prezes Netii liczy na powściągliwość w sprawie dywidendy

24 kwietnia, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netii, zapadnie m.in decyzja o wysokości dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

Tomasz Szopa, prezes Netii liczy, że przyjęta zostanie propozycja zarządu, tj. 0,25 zł na akcję. Suma, jaką zarząd telekomu chciałby przeznaczyć na dywidendę, to nieco ponad 87,1 mln zł.

– Jeśli akcjonariusze zachowają się powściągliwie tzn. uchwalą wypłatę na poziomie zbliżonym do rekomendacji zarządu, to myślę, że Netia będzie w stanie nieprzerwanie wypłacać dywidendę również w kolejnych latach – mówi Tomasz Szopa.

Warto pamiętać, że w poprzednich latach wysokość dywidendy z zysków Netii przewyższała rekomendacje zarządu. W 2016 r. zarząd chciał, by wyniosła ona 0,2 zł na akcję, a akcjonariusze przegłosowali 0,4 zł i ogółem firma przeznaczyła na ten cel 137 mln zł.