AKCJA SPOŁECZNA

Prezes UKE apeluje do operatorów o zagwarantowanie ciągłości usług

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwrócił się do operatorów telekomunikacyjnych z prośbą o podejmowanie niezbędnych działań w celu zagwarantowania ciągłości usług poprzez zapobieganie i usuwanie skutków przeciążenia sieci, wynikających ze zwiększonego popytu w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Zwrócił przy tym uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w czasie takich zagrożeń jak epidemia koronawirusa może zostać ograniczony obowiązujący na co dzień zakaz stosowania ponadstandardowych środków zarządzania ruchem.

Rozporządzenie pozwala na zastosowanie nadzwyczajnych środków w celu utrzymania integralności i bezpieczeństwa sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników, a także w celu zapobiegania grożącym przeciążeniom sieci oraz złagodzenia skutków wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia sieci.

 –  Operatorzy powinni obiektywnie oceniać, czy poziom ruchu jest bardzo wysoki w porównaniu do odpowiedniego okresu referencyjnego, oraz czy przy braku przewidywanych środków użytkowników dotkną negatywne skutki przeciążenia sieci  zwrócił się w piśmie do operatorów telekomunikacyjnych Marcin Cichy, prezes UKE.

I wyjaśnia, że poprzez wyjątkowe przeciążenia sieci należy rozumieć jedynie sytuacje, w których – nawet po zastosowaniu należytej staranności zawodowej w zarządzaniu siecią  – występuje nieprzewidziane i niemożliwe do uniknięcia przeciążenie sieci stacjonarnych lub ruchomych, np. z powodu wielokrotnych awarii, nieplanowanych zmian w routingu danych, które są poza kontrolą operatora, dużego wzrostu ruchu sieciowego związanego z obecnym kryzysem wywołanym pandemią lub innych kryzysowych sytuacji, na które operatorzy nie mają wpływu.

Stosując ponadstandardowe środki zarządzania ruchem operatorzy powinni stosować je proporcjonalnie do obserwowanych problemów, które w dalszym ciągu zapewniałyby dostęp do internetu wszystkim użytkownikom oraz efektywnie zarządzałyby przeciążeniami; środki te powinny być też ograniczone w czasie i zapewniać, że równoważne kategorie ruchu będą traktowane równo – czytamy w piśmie prezesa UKE od operatorów.