REKLAMA

Prezes UKE daje odpór zarzutom gazety w sprawie częstotliwości

Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na firmowym blogu odniósł się do publikacji Gazety Wyborczej, która zarzuca regulatorowi, że ten zwleka z przedłużeniem częstotliwości  operatorom, którym w najbliższych latach kończą się  okresy dzierżawy. UKE miałoby jakoby nie odpowiadać na wnioski o ich przedłużenie. 

UKE na początek wskazuje gazecie, w jaki sposób Prawo telekomunikacyjne określa przebieg procesu przedłużania rezerwacji. 

– W najbliższych dwóch latach upływa termin obowiązywania 9 ogólnopolskich rezerwacji częstotliwości z pasm 900, 1800 i 2100 MHz. Aktualnie wpłynęły jedynie dwa wnioski o dokonanie przedłużenia dla pasma 2100 MHz. Postępowania zostały wszczęte, wydanie decyzji w tej sprawie przewidywane jest w 2022 r. po zakończeniu planowanego w tym paśmie tzw. reshufflingu częstotliwości. Jest to stricte techniczna czynność, która będzie skutkowała zwiększeniem szerokości bloku przydzielonego każdemu z czterech operatorów z 14,8 do 15 MHz. Jest to proces oczekiwany i postulowany przez telekomy. Nie jest mi znany przypadek braku odpowiedzi (czyli braku zawiadomienia o wszczęciu postępowania) na złożony wniosek – wyjaśnia Jacek Oko.

Jak wyjaśnia Prezes UKE, prawo telekomunikacyjne określa, że przedłużenie rezerwacji częstotliwości jest odpłatne. Jego cena jest kalkulowana na podstawie średniej ceny 1 MHz z ostatnio zakończonej procedury selekcyjnej (konkursu, przetargu lub aukcji) powiększonej o wskaźnik inflacji. Poniżej w tabeli można znaleźć informacje na temat dat zakończenia aktualnie trwających rezerwacji oraz szacunek wpływu do budżetu w wypadku ich przedłużenia.

 

Lp.

Podmiot

Pasmo

Data obowiązywania

Data wpływu wniosku o przedłużenie

Szacunkowe opłaty z tytułu przedłużenia [zł]

1

Polkomtel sp. z o.o.

1800 MHz

2022-12-31

brak wniosku

406 395 933,14

2

Polkomtel sp. z o.o.

1800 MHz

2022-12-31

brak wniosku

8 293 794,55

3

Polkomtel sp. z o.o.

1800 MHz

2022-12-31

brak wniosku

406 395 933,14

4

P4 sp. z o.o.

2100 MHz

2022-12-31

2021-07-07

475 568 153,86

5

Orange Polska S.A.

2100 MHz

2023-01-01

brak wniosku

475 568 153,86

6

T-Mobile Polska S.A.

2100 MHz

2023-01-01

2020-12-11

459 930 516,31

7

Polkomtel sp. z o.o.

2100 MHz

2023-01-01

brak wniosku

475 568 153,86

8

P4 sp. z o.o.

900 MHz

2023-12-31

brak wniosku

286 868 215,92

9

Polkomtel sp. z o.o.

900 MHz

2023-12-31

brak wniosku

286 868 215,92

Prezes UKE deklaruje też, że jest gotowy do uruchomienia procesu aukcji, w której rozdane zostaną bloki częstotliwości w zakresie 3480-3800 MHz. A stanie się to wkrótce po zatwierdzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów noweli Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

– Rezerwacje, zgodnie z naszym planem, będą przyznawane na obszar całego kraju na 15 lat. Pozwoli to operatorom zaplanować swoją biznesową przyszłość i zwiększyć pojemność sieci, a co za tym idzie – ilość obsługiwanych urządzeń i uzyskiwanych przez nie przepływności. Z kolei zakres 3410-3480 MHz chcemy przeznaczyć dla sieci prywatnych – miejskich, komunalnych i przemysłowych – dając szansę na rozwój technologiczny przedsiębiorcom i lokalnym społecznościom – wyjaśnia Jacek Oko.

Prezes UKE zachęcił też dziennikarza Gazety Wyborczej (jak i wszystkich innych), by w procesie przygotowania materiałów dziennikarskich kontaktował się z Wydziałem Komunikacji urzędu.

REKLAMA