REKLAMA

Prezes UKE podzielił zadania między siebie i swych zastępców

Aktualizacja 30.03. 2020 r. godz. 11.40

Martin Stysiak, rzecznik UKE poinformował nas, że dziś opublikowany został zmieniony w stosunku do piątku z ubiegłego tygodnia regulamin i podział zadań w urzędzie. Zgodnie z nowymi wytycznymi  Departament Bezpieczeństwa i Techniki nie będzie już nadzorowany przez Krzysztofa Dyla a bezpośrednio przez Marcina Cichego. Zmiany te mają być spowodowane tym, że w gestii tych departamentów leży m.in funkcjonowanie numeru 112, niezwykle ważnego w czasie epidemii

W gestii Krzysztofa Dyla pozostało jedynie nadzorowanie pracę Departamentu Kontroli w zakresie związanym z realizacją 1.1 POPC.

---

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował nowy regulamin organizacyjny instytucji  wraz ze zmianami oraz zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych. Pojawiło się też zarządzenie w sprawie podziału zadań w kierownictwie UKE

Zgodnie z nim do Marcina Cichego, prezesa UKE należy m.in. regulacja i rozwój rynku telekomunikacyjnego i nowych technologii, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej i usług, kształtowanie polityki konsumenckiej, w tym działań mających na celu ochronę interesów konsumentów a także współpraca z instytucjami Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi oraz koordynowaniem wdrażania przepisów międzynarodowych

Marcin Cichy zostawił sobie bezpośrednią kontrolę i nadzór nad siedmioma departamentami (Strategii i Analiz, Polityki Konsumenckiej, Regulacji, Spraw Zagranicznych, Prawnego, Częstotliwości, Kontroli) oraz dwoma wydziałami (Komunikacji oraz Wsparcia Departamentów i Biur).

Wiceprezes Krzysztof Dyl ma natomiast określa zadania merytoryczne i nadzorować pracę dwóch departamentów (Techniki i Bezpieczeństwa) oraz wydziału Obsługi POPC w Departamencie Kontroli i dwóch wydziałów oceny i kontroli POPC w Departamencie Kontroli.

Karol Krzywicki z drugi z wiceprezesów, tak jak do tej pory, ma się skupiać na regulacjach rynku pocztowego

Natomiast Mariusz Czyżak, dyrektor generalny UKE pełni bezpośredni nadzór na delegaturami UKE oraz czterema Biurami Urzędu  Biura Dyrektora Generalnego, Biura Finansów, Biura Administracji, oraz Biuro Informatyki.