REKLAMA

Prezes UKE zdradził swój plan na przyszły rok

Udostępnienie zasobów częstotliwości na potrzeby wdrożenia sieci  5G poprzez przeprowadzenie procedury selekcyjnej i wydanie decyzji rezerwacyjnych – będzie jednym z głównych zadań, jakie ma w planie działania na 2020 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednak działania regulatora nie będą się ograniczać tylko do tego. UKE stawia sobie za cel także zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania. Plan zakłada mi.n., że odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, sięgnie na koniec przyszłego roku  64 proc.

Beneficjenci POPC mogą natomiast spodziewać się kontroli ze strony UKE. W całym 2020 r. urząd planuje ich 96 (24 kontrole na kwartał).

UKE zapowiada też stymulowanie wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i współpracę z UOKiK w tym obszarze.

W planie jest też mowa o  wspieraniu budowy sieci szerokopasmowych i usprawnianie współkorzystania z infrastruktury. UKE przewiduje, że w 2020 r. wyda 160  decyzji w przedmiocie ustalenia warunków dostępu do nieruchomości.