REKLAMA

Prezes UOKiK postawił zarzuty Vectrze

Aktualizacja 17.11 12:54

Dzisiaj biuro prasowe Vectry przysłało do nas stanowisko w sprawie decyzji Prezesa UOKiK, które poniżej publikujemy w całości:

Do decyzji o zmianie warunków umów z naszymi klientami zmusiły nas zewnętrzne okoliczności niezależne od Vectry, w tym m.in. wyjątkowe przyspieszenie rozwoju cyfrowych technologii. Aby móc oferować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie, musimy inwestować w coraz nowocześniejsze i bardziej wydajne technologie. Inwestycje te stają się wyzwaniem, kiedy weźmiemy pod uwagę rosnącą inflację, która jest wypadkową wzrostu cen energii, wynagrodzeń, obciążeń społeczno-podatkowych, usług oraz materiałów i urządzeń technicznych. Warto także dodać, że opłaty za usługi telekomunikacyjne w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. Wobec tych wyzwań, zmuszeni byliśmy do wdrożenia koniecznych zmian.

Musimy wyraźnie podkreślić, że wszyscy klienci, których dotyczą zmiany, otrzymują od nas korespondencję, w której w otwarty sposób wyjaśniamy przyczyny podwyżek. Zmiana warunków dotyczy jedynie klientów posiadających umowy na czas nieokreślony, czyli z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia dla każdej ze stron. Co najważniejsze, informacje te przekazywane są z odpowiednim wyprzedzeniem, a każdy z naszych abonentów i abonentek dostaje szczegółową informację o możliwości wypowiedzenia umowy wraz z dokładną instrukcją, co zrobić, jeśli nie zgadza się na nowe warunki.

Biorąc pod uwagę te okoliczności, nie możemy zgodzić się ze stanowiskiem UOKiK. Nasze działania są zgodne z literą prawa i w dostateczny sposób zabezpieczają interesy klientów, którzy mają możliwość odstąpienia od umów w odpowiednim czasie.

W najbliższych dniach złożymy do UOKiK bardziej rozbudowaną argumentację merytoryczną szczegółowo uzasadniającą nasze stanowisko. Jednocześnie cały czas pozostajemy do dyspozycji urzędu, licząc na szybkie rozwiązanie sprawy i rozwianie wszelkich wątpliwości.

– ł.d.

---

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że Vectra naruszyła zbiorowe interesy konsumentów wprowadzając jednostronnie klauzulę umożliwiającą podnoszenie opłat za internet i telewizję kablową, mimo że umowy nie zawierały odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej umożliwiającej takie działanie.

Jaki informuje UOKiK, abonenci operatora najpierw otrzymali list informującyo jednostronnym dodaniu do ogólnych warunków umowy postanowienia, że Vectra może podnosić wysokość abonamentu raz w roku. Urząd zwraca uwagę, że „dotychczasowe warunki umowne nie przewidywały uprawnienia przedsiębiorcy do wprowadzenia tego rodzaju zapisów” i informuje, że już na tym etapie działań Vectry prezes UOKiK rozpoczął interwencję. Szef Urzędu wystąpił do operatora z wezwaniem do wycofania się z dopiero mających wejść w życie zmian, co pozwoliłoby spółce uniknąć postępowania administracyjnego.

Vectra zignorowała to wezwanie, a jej klienci po kilku miesiącach dostali informacje, że ich abonament wzrósł o 5 zł, choć pierwotne warunki umowy nie pozwalały na takie działanie. Ci, którzy nie wypowiedzieli umowy płacili rocznie o 60 zł więcej za usługi telekomunikacyjne

W podejmowanych przez nas na rynku interwencjach wielokrotnie wskazywaliśmy, że zmiana istotnych warunków trwającej umowy, a do takich bez wątpienia zalicza się cenę usługi, może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa to wyraźnie przewiduje. Temu służą właśnie klauzule modyfikacyjne, dzięki którym konsument zawierając umowę dysponuje informacją w jakich konkretnie sytuacjach może wystąpić modyfikacja warunków świadczonej usługi, w tym jej ceny. Nie można jednak takich postanowień wprowadzać jednostronnie, to jest z pozycji silniejszej strony jaką jest przedsiębiorca – mówi cytowany w komunikacie prasowym Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Prezes przypomina, że przedsiębiorcy nie mogą dowolnie zmieniać umów. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony każda zmiana powinna być dokonana w oparciu o prawidłową klauzulę modyfikacyjną, która precyzuje jaki warunek umowy i w jakich okolicznościach może się zmienić. Dzięki temu konsument może zweryfikować, czy wystąpiły powody dające możliwość wprowadzania przez przedsiębiorcę jednostronnych zmian.

Przypadek Vectry nie jest pierwszym, jakim zajmuje się Urząd. Poza operatorami telekomunikacyjnymi UOKiK kwestionował nieprawidłowo wprowadzane zmiany przez firmy z branży finansowej, ubezpieczeniowej czy e-płatności.

Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. obrotu, nakazem zaniechania praktyki i usunięciem jej skutków.